Annonse

Utlysning av støttemidler til lokale film- og kinotiltak i 2015

Film & Kino har avsatt midler i budsjettet til støtte for lokale film- og kinotiltak/arrangementer i Norge. Det er ikke fastsatt noen søknadsfrist, men følgende kriterier må oppfylles:

Søknaden må inneholde beskrivelse av og datoer for tiltaket / arrangementet, budsjett, og opplysninger om andre bidragsytere og samarbeidspartnere. I tillegg er det viktig å huske adresse, kontaktperson og betalingsinformasjon (kontonummer m.v.).

Dersom det ønskes bistand fra Film & Kino til planlegging og gjennomføring av tiltaket / arrangementet, er det ønskelig at også dette tas med i søknaden.

I vurderingen av søknadene vil det legges vekt på følgende:

  • Å fremme kino som kulturelt og sosialt samlingssted i lokalsamfunnet gjennom en serie med filmvisninger.
  • Å fremme film for barn og unge og/eller filmer som inngår i Film & Kinos kvalitetsfilmordning.
  • Å sette en ramme rundt filmvisninger ved for eksempel å fokusere på en bestemt publikumsgruppe, en bestemt type film, et land eller bestemte regissører og/eller skuespillere.
  • Aktiviteter knyttet til filmvisninger gjennom for eksempel seminarer for lærere og andre om film, workshops, utstillinger og lignende.
  • Samarbeid med det lokale næringsliv, medier og kulturinstitusjoner.
  • Prosjekter som fremmer kino- og bransjeutvikling (for eksempel innen forskjellige samarbeidsformer, alternative inntektsområder, effektivisering, kompetanseutvikling, teknikk, design og markedsføring).
  • Film & Kino skal i hovedsak prioritere virksomhet hos avgiftssvarende mottakere eller virksomhet som støtter opp under det arbeidet Film & Kino og kinoene gjør for fremme av film på kino.

Spørsmål kan rettes til:
Film & Kino, avd.dir. Fagavdelingen, Postboks 446 Sentrum, 0104 Oslo, Tel.: 22 47 46 25, Faks: 22 47 46 99, E-post: post@kino.no

Søknad merkes med ”lokale film- og kinotiltak” og sendes til:
Film & Kino, Postboks 446, Sentrum; 0104 Oslo, eventuelt til post@kino.no

Annonse
Skroll til toppen