Annonse

Film & Kinos tildeling av støttemidler i 2014

Garanti-/importstøtteordningen i 2014 OK
Garanti-/importstøtteordningen er drivkraften i støtteordningene for kvalitetsfilm. Den innebærer at Film & Kino garanterer for 80 prosent av distributørens utgifter ved import og markedsføring for oppsetning på de tre største kinoene (Oslo, Bergen, Trondheim), for de filmene som velges ut. Utvalget gjøres av Film & Kinos filmrådgiver i samarbeid med programsjefene i Oslo Kino, Bergen Kino og Trondheim Kino, og filmene garanteres oppsetning på disse kinoene. Alternativt til distribusjonsgaranti kan det innvilges importstøtte, fortrinnsvis kr 100 000 per film.

30 filmer med premiere i 2014 er innvilget kvalitetsfilmstøtte fra Film & Kino, og for 27 av disse har det kommet til utbetalinger på mellom kr 90.000 og kr 210.000. De filmene som klarte seg uten garantiutbetaling var Meg eier ingen (Arthaus), The Lunchbox (Actionfilm) og The Trip to Italy (Tour de Force). Det var store utbetalinger på flere av garantifilmene i første halvår, og for å ha kontroll med budsjettet ble det derfor i større grad innvilget importstøtter i andre halvår. Fra hele 23 filmer med innvilget distribusjonsgaranti i 2013 er vi i år nede i 13 garantifilmer. På den annen side er det innvilget hele 17 importstøtter i 2014, mot 13 i fjor.

Se oversikten over innvilgede distribusjonsgarantier og importstøtter til filmer med premiere i 2015 på Film & Kinos filmstøtteliste.

I vedlegget under ”aktuelle lenker” ligger en oversikt over de 30 filmene med premiere i 2014 som er innvilget garanti-/importstøtte. Bildene til venstre i denne saken er for øvrig hentet fra betydelige prisvinnere som ble innvilget distribusjonsgaranti eller importstøtte.

Kontaktperson: Håkon Skogrand.

 

Barnefilmstøtte
I år har det vært 7 filmer med i garantiordningen, hvorav Fortellingen om Prinsesse Kaguya (Arthaus) har fått innvilget importstøtte og animasjonsfilmen Reisa til Fjørkongens rike (Kontxt) får først premiere på nyåret. Størst suksess har den danske filmen Antboy (Kontxt) hatt med et besøk på over 20.000. Film & Kino har også blitt med i det EU-støttede prosjektet European Children’s Film Catalogue, og vil i den forbindelse importere 3 filmer med såkalte educational rights. Disse tre vil få en skolekinodistribusjon til neste år og titlene vil først bli klare på nyåret.

6 filmer fikk innvilget versjoneringsstøtte i 2014, blant disse titlene finner vi Ghibli-klassikeren Chihiro og heksene (Arthaus) fra 2001 som endelig kommer i norsk språkdrakt til neste år.

Kontaktperson: Tonje Hardersen

 

Den kulturelle skolesekken
Søknadsmidlene ble delt i ut i to omganger. Ved første utlysning 15. mars ble det gitt støtte til i alt 30 prosjekter av i alt 32 søknader, det ble delt ut 1 498 000 kr. Ved andre utlysning 15. september ble det gitt støtte til 26 prosjekter av 40 innkomne søknader, og det ble delt ut 1 144 500. Mange av prosjektene er tilknyttet årlige filmfestivaler som Amandus, Laterna Magica i Sortland, Barnefilmfestivalen i Kristiansand, og skolekinofestivalene på Notodden og Nordkapp (Honnywood). Hovedparten av prosjektene er ulike filmverksteder og skolekinovisninger med eller uten besøk av en filmskaper.

Fra 2015 vil det ikke lenger bli delt ut midler i denne ordningen.

 

Oppsetningsstøtte
Oppsetningsstøtten ble avviklet 31.12.2013 av budsjettmessige årsaker. Krav om utbetaling settes frem innen et år etter premieredato. Under Aktuelle lenker og Filmstøtte 2014 – alle typer ligger det en oversikt over filmer med premiere i 2013 som fikk utbetalt oppsetningsstøtte i 2014, totalt kr 923 500.

Kontaktperson: Monique Sjøberg

 

Støtte til filmfestivaler
Festivalbudsjettet økte i 2014 etter tildeling fra Kulturdepartementet. 55 filmfestivaler motok derfor støtte i 2014 mot 34 i 2013. Den store økningen kommer i stor grad til syne i at hele 26 mindre festivaler har fått støtte gjennom den løpende ordningen. Det har vært avholdt 3 møter festivalutvalget i 2014. Utvalget har fått fornyet mandat ut perioden.

Kontaktperson: Jørgen Stensland.

 

S-film
90 filmer mottok S-filstøtte for utgivelse på DVD og Blu-ray disc i løpet av 2014. I tillegg ble 22 norske kortfilmer utgitt av Norsk Filminstitutt med støtte fra Film & Kino. En ekstra bevilling fra Kulturdepartementet på kr 200 000 gjorde Film & Kino i stand til å støtte synstolking av de norske filmene Beatles. Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama og Her er Harold. Den argentinske filmen Den Tyske legen har også mottatt støtte for synstolking. Synstolkingen ligger som et eget spor på DVD-platen. Totalt ble det utbetalt kr 1 650 000 i  S-filmstøtte i 2014.

Kontaktperson: Erik Zmuda.

 

Lokale film- og kinotiltak
49 lokale film- og kinotiltak er tildelt midler i 2014. Det er samme antall som i 2013. Disse fordeler seg slik: Kvalitetsfilmtiltak 10 (4 i 2013), barn og unge 6 (1 i 2013), spesielle visninger 26 (9 i 2013) og diverse 7 (13 i 2013).

Kontaktperson: Jørgen Stensland.

Annonse
Skroll til toppen