Annonse

Filmsatsingen på barn og unge må sikres i filmmeldingen

Signert:
Film & Kino
Nordnorsk Filmsenter – Tor Vadseth
Midtnorsk Filmsenter – Solvor Amdal
Østnorsk Filmsenter – Arngrim Ytterhus
Sørnorsk Filmsenter – Kirsten B. Rask
Vestnorsk Filmsenter – Stine Tveten
Filmkraft Rogaland – Elisabeth Dahl
Viken Filmsenter – Ånund Austenå
FilmReg, sammenslutningen av alle regionale senter og fond – Marit Bakken
Mediefabrikken i Akershus
Den kulturelle skolesekken – Trondheim kommune
Den kulturelle skolesekken – Bodø kommune
Den kulturelle skolesekken Akershus
Møre og Romsdal fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Troms fylkeskommune – Ellen Østgård, fylkeskultursjef
Finnmark fylkeskommune – Marianne Pedersen, kultursjef Finnmark
Sør-Trøndelag fylkeskommune- Astrid Fuglås, fagsjef kultur
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune – Else Blom, kultur- og idrettssjef
Turneorganisasjonen Hedmark
Fagadministrasjonen i Norsk kulturråd, ved nettverk for barne- og ungdomskultur
Sekretariatet for den kulturelle skolesekken
Film fra Sør
Verdens Beste – Tromsø Children´s Film Festival – Endre Lund Eriksen
Tromsø internasjonale filmfestival
Verdensteatret Kino
Notodden skolefilmfestival – Hilde Hem
Honnywood skolefilmfestival
Amandusfestivalen
Nordic Youth Short-Film Festival (NUFF)
Barnefilmfestivalen i Kristiansand
Filmfest Salten
Megafon filmfestival  Skien – Espen Gundersen
Filmveksthuset Tvibit – Bror Hartviksen

Annonse
Skroll til toppen