Annonse

Bruk film til å øve opp forståelse av dansk og svensk

Nabospråkundervisning er en obligatorisk del av undervisningen i skolen, med kompetansemål etter 4., 7. og 10. trinn, samt Vg2 og Vg3 i Læreplan i norsk. Elevene skal opparbeide forståelse av dansk og svensk tekst og tale. Med utbredt dubbing av skandinaviske barnefilmer og -TV mister barna muligheten til å tidlig venne seg til og forstå dansk og svensk uttale. Skolen har dermed et viktig ansvar for å gi elevene denne kompetansen og bevissthet om alle mulighetene som følger med.

Forståelse av svensk og spesielt dansk talespråk krever litt trening. Å se skandinaviskspråklig film gir en super mulighet til å knekke danske og svenske uttalekoder og lære nye ord, spesielt dersom elevene får kjennskap til noen uttaleregler i forkant og får leke seg med å si noen ord og setninger på dansk og svensk. Teksting på bokmål, nynorsk eller originalspråk kan gjøre det lettere å få med seg hele handlingsforløpet, og markerer sammenheng mellom tekst og uttale av de mange ordene som de skandinaviske språkene har til felles. Bruk av film i undervisningen kan ikke minst gjøre nabospråk både spennende, morsomt og dagsaktuelt.

Nå har Film & Kino oppdatert søkefeltet for filmstudiearkene på www.skolekino.no slik at du kan krysse av for «nordisk» og finne filmstudieark til filmer med nordisk tale.

Filmen Skammerens datter, basert på Lene Kaaberbøls bestselgerserie, kommer på kino 1. mai, med dansk tale og blant andre Jakob Oftebro og Maria Bonnevie på rollelisten. Film & Kino lager filmstudieark som nærmere premieren blir publisert både på nynorsk (som bokserien) og bokmål.

Se traileren til Skammerens datter her.

 

Faktaopplysninger

Kompetansemål etter 4. årstrinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne forstå noe svensk og dansk tale.

Kompetansemål etter 7. årstrinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lese enkle tekster på svensk og dansk og gjengi og kommentere innholdet

Kompetansemål etter 10. årstrinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• lytte til, forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk
• gjengi innholdet og finne tema i et utvalg tekster på svensk og dansk

Kompetansemål etter Vg2 – studieforberedende utdanningsprogram
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• lese og analysere noen sentrale tekster på svensk og dansk

Kompetansemål etter Vg3 – studieforberedende utdanningsprogram
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene
• presentere et utvalg oversatte og originale nordiske tekster

I henhold til Helsingforsavtalen (1962) er det enkelte nordiske land forpliktet til å sikre at det gis undervisning om språk, kultur og samfunnsforhold i de øvrige nordiske landene (art.8).

Annonse
Skroll til toppen