Annonse

Prosjektstøtte for festivaler 2. halvår

Film & Kino har avsatt midler til støtte for norske filmfestivaler. Støttemidlene vil bli tildelt av et eget festivalutvalg. Prosjektstøtte kan søkes av alle filmfestivaler som fikk grunnstøtte ved første tildeling for 2015 og som arrangerer festivalen annet halvår 2015. Søkere må ikke ha søkt om prosjektstøtte ved første utlysning. Søknad må sendes innen søknadsfristen 15. april 2015.

Søknadsskjema ligger under Aktuelle lenker til høyre på siden.

Annonse
Skroll til toppen