Annonse

Yngre menn gikk mer på kino i 2014

SSB’s Mediebarometer for 2014 viser små endringer i folks kinovaner. Andelen som har vært på kino gikk ned fra 73 prosent i 2013, men det var også det høyeste som noen gang er målt. Og forklaringen ligger nok i at det var 850 000 som så Solan og Ludvig: Jul i Flåklypa. Gjennomsnittlig antall kinobesøk ble 3,1, noe som er 0,3 lavere enn i 2013. 2014 var et utypisk kinoår med få filmer som traff et større publikum, og dette avspeiles i disse tallene. Over tid kan det nok likevel se ut til at antall kinobesøk per år er svakt synkende, selv om det ikke er snakk om mer enn noen tiendeler i løpet av siste 10 år.

Det bransjen tradisjonelt er opptatt av er hvordan det går med de yngre. De har alltid vært det ivrigste kinopublikummet, men også de som er mest utsatt for konkurransen fra andre medier. På begynnelsen av 2000-tallet gikk besøket blant ungdom og unge voksne merkbart ned, men så flatet det ut rundt 2005. 2014-tallene viser at antall besøk har gått opp for alle aldersgruppene mellom 13 og 24 år, mens det er en liten nedgang for de yngste og de over 24 år.

Det er mennene som trekker besøket opp blant de yngre. De har det høyeste gjennomsnittbesøket siden 2009, mens for kvinner gikk antall besøk ned i alle aldersgrupper. Mens snittet for menn var 3,5 besøk, var det 2,8 for kvinner. Det er lenge siden forskjellen mellom kvinner og menn har vært så stor.

Se antall kinobesøk fordelt på alder siden 2005 under Aktuelle lenker til høyre på siden.

Annonse
Skroll til toppen