Annonse

Film & Kinos stipend til videobransjen

For 2015 er det budsjettert med kr. 100 000 til stipend for videohandlere og ansatte hos videodristributørene.  Stipendet skal benyttes til å delta på Den norske filmfestivalen i Haugesund.

Regler for stipendtildeling:

  1. Søkere som ikke tidligere er blitt tildelt stipend, gis under ellers like forhold prioritet foran søkere som har fått tildelt stipend de siste fire årene.
  2. Ansiennitet i videobransjen vil, under ellers like forhold, komme i betraktning ved tildeling av stipend. Vennligst angi antall år i videobransjen i søknaden.
  3. Stipendiater forplikter seg til å gi skriftlig rapport/vurdering av festivaloppholdet senest 30 dager etter avsluttet festival.
  4. Stipendene utbetales normalt når festivalrapporten foreligger.

Begrunnet søknad med reise- og oppholdsbudsjett sendes Film & Kino innen mandag 8. juni 2015.

Søknader som er mangelfullt utfylt kan ikke påregnes behandlet.

Full utlysningstekst ligger vedlagt under Aktuelle lenker.

Annonse
Skroll til toppen