Annonse

«Det store kinoranet»

I filmmeldingen, som ble lagt frem av Kulturdepartementet fredag 29. mai, er en av hovedpilarene formidling av norsk film. Film & Kino er glad for at de viktige filmpolitiske oppgavene organisasjonen ikke lenger har økonomi til å støtte blir ivaretatt, men anser at det er en svakhet at meldingen ikke inneholder noen form for kinopolitikk.

– En bærekraftig norsk filmproduksjon er helt avhengig av et velfungerende kino- og filmtilbud over hele landet, sier Arild Kalkvik, nyvalgt styreleder i Film & Kino.

Film & Kino vil umiddelbart gå i dialog med Kulturdepartementet og Norsk filminstitutt om de forslåtte endringene i filmmeldingen.

Les hele Film & Kinos kommentar til filmmeldingen her.

Film & Kinos representantskap
Film & Kino har 1. juni endret organisasjonsform fra å være en medlemsorganisasjon for norske kommuner med kino til å bli en medlemsorganisasjon for private og kommunale kinoer samt videodistributører. Film & Kino har vært en medlemsorganisasjon for norske kommuner med kino siden 1917. Denne endringen representerer en utvidelse til også å omfatte private kinoer og videodistributører, som også er innholdsleverandør til andre distribusjonsplattformer.

På Film & Kinos representantskapsmøte, som er det nye Film & Kinos øverste organ, ble Arild Kalkvik, direktør i Trondheim kino, valgt til ny styreleder. Med seg i styret fikk han sentrale representanter fra de øvrige medlemsgruppene.

Film & Kinos styre fra 1. juni 2015
Leder: Arild Kalkvik, Trondheim kino
Nestleder: Håvard Erga, Warner Bros. Entertainment
Medlem: Jannicke Haugen, Nordisk Film Kino
Medlem: Ivar Halstvedt, SF Kino
Medlem: Geir Hammerø, Molde kino
Medlem: Edelh Ingebrigtsen, Nordkapp kino
Medlem: Morten Christoffersen, Nordisk Film Distribusjon
Ansattes representant: Erik Zmuda, Film & Kino

Annonse
Skroll til toppen