Annonse

Filmmeldingen trenger mer kinopolitikk

Film & Kino mener at Filmmeldingen vil bli bedre gjennom å ta inn følgende momenter:

  1. Kino er den viktigste arenaen for filmformidling.
  2. Nasjonale oppgaver som blant annet sluttfører kinodigitaliseringen samt nasjonale statistikkoppgaver.
  3. Rådgivning og støtteordninger som bidrar til kinoenes konkurransekraft.
  4. Lokal kino er ryggraden i den norske filmkulturen.
  5. Offentlig politikk for bekjempelse av ulovlig filmnedlasting og piratvirksomhet.

I morgen dannes den nye bransjeorganisasjonen Film & Kino, som erstatter dagens organisasjon. Filmmeldingen gir den nye organisasjonen en rekke store utfordringer, og det er viktig at de kinopolitiske momentene kommer med i den videre prosessen med meldingen. Det er avgjørende at Film & Kino som bransjeorganisasjon jobber for å ivareta kinoenes viktige rolle for publikum, som kulturinstitusjoner i lokalsamfunnet og som den første og største kommersielle arenaen for de som lager film.

I filmmeldingen legges det opp til såkalt plattformnøytralitet, og at avgiftsmidler fra kino- og videobransjen kan benyttes til å fremme konkurrerende plattformer som i liten grad genererer inntekter til norsk film.

– Avgift innbetalt av kinobransjen må brukes til å fremme god kinopolitikk. Der er urimelig å bruke penger innbetalt av kinobransjen til konkurrerende tiltak som i neste omgang kan undergrave kinoenes stilling som en viktig kulturinstitusjon, sier Knut Even Lindsjørn, styreleder i Film & Kino.

Les hele Film & Kinos kommentar til filmmeldingen her.

Annonse
Skroll til toppen