Annonse

Beskyttelsesloven gjelder fra 1. juli

Loven betyr blant annet et nytt lovpålagt ansvar for kinoene til å påse at trailere og reklame er i overensstemmelse med aldersgrensen på filmen som vises.

Aldersgrenser på filmer som vises på kino i overgangsfasen
Medietilsynet vil fra nå av fatte vedtak etter ny lov og nye aldersgrenser for alle filmer de får som har premiere etter 1. juli. Vedtaket vil ikke ha virkning før 1. juli, men da får distributørene riktig aldersgrense og kan bruke den i markedsføring, ved forhåndssalg av billetter osv. Filmer som har premiere før 1. juli får vedtak etter gammel lov.

Medietilsynet er også forberedt på å gjøre nye vedtak på de filmene som har fått aldersgrense etter dagens regelverk og som fortsatt går på kino etter 1. juli. Når de har mottatt en oversikt fra filmdistributørene over hvilke filmer dette gjelder, så sendes det ut nye vedtak på de aktuelle filmene.

Les mer på Medietilsynets nettsider.

Les mer om den praktiske betydningen for kinoene her.

Les mer om kinoenes plikter her.

Annonse
Skroll til toppen