Annonse
Tomorrowland

Bildeformater på DCP

John Fithian og Jan Runge, som er administrerende direktører i henholdsvis den amerikanske kinoorganisasjonen NATO og den europeiske kinoorganisasjonen UNIC, har på vegne av sine tekniske komiteer sendt et oppfordring til de amerikanske studioene i forbindelse med at det den siste tiden er kommet to filmer som ikke foreligger i standardformatet for visning av film på kino.

Oppfordring
Det er til syvende og sist kinoene som er ansvarlig for kvaliteten på bilde og lyd i sine saler. Vi har hatt to filmer fra studioene (Tomorrowland og Jurrasic World) som ble levert i formater som ikke er standard (1:2,2 og 1:2,0), og som medførte redusert visningskvalitet på filmene eller trailerne som ble vist sammen med dem. Vi vil på det sterkeste oppfordre distributørene å sende ut alle fremtidige filmer i ett av de to standardformatene (1:1,85/Flat eller 1:2,39/Cinemascope). Hvis kinoene fremover må forvente bruk av nye formater, ber vi om tilstrekkelig varsling og at alle trailere som skal vises til disse filmene har samme bildeformat.

Bakgrunn
Kinoene har tilpasset seg to standard bildeformater og tilpasset lerreter og maskering for best mulig presentasjon for publikum. Letter/Pillarbox, med sorte striper over, under eller på siden av bildene på lerretet medfører at visningen ikke blir optimal. Det går ut over enten hovedfilmen eller trailervisningene om filmer sendes ut i formater som ikke er standard. I tilfellene Tomorrowland (1:2,2) og Jurassic World (1:2,0) var hensikten at filmene skulle vises i 1:1,85/flat format, med aksept for sorte striper utenfor bildene. I noen tilfeller, spesielt der lerretet er buet, blir de sorte stripene godt synlig, og ikke rektangulære. Hvis kinoene maskerer for 2,0/2,2 format, vil det medføre at bildene fra trailerne som vises før filmene blir kuttet i topp og bunn. Formater som ikke er standard er en utfordring.

Oppfordring
Vi ber om at alle spillefilmer lages i ett av de to standard bildeformatene for kino. Hvis nye formater vurderes, ber vi om å bli varslet tilstrekkelig tid i forveien. Vi må også ha en åpen diskusjon, sammen med våre partnere innen distribusjon, hvordan vi skal tilfredsstille behovene i bransjen både for spillefilmer og trailere.

Annonse
Skroll til toppen