Annonse

Praktisk informasjon om beskyttelsesloven

Loven betyr blant annet at kinoene nå har fått et nytt lovpålagt ansvar for å påse at trailere og reklame er i overensstemmelse med aldersgrensen på filmen som vises.

Kinoene har plikt til å informere om aldersgrensene ved annonsering og billettkjøp
Kinoene må informere om aldersgrensene ved annonsering og billettkjøp, slik at publikum er kjent med aldersgrensen før kjøpsbeslutningen tas. Per i dag kan kinoene fortsette praksisen med informasjonsplikt om aldersgrenser i tradisjonell avisannonsering, på hjemmesider og ved billettkjøp.Formålet er at publikum på en forsvarlig måte gjøres oppmerksom på aldersgrensen før kjøpsbeslutningen tas.

Loven sier følgende om informasjonsplikten ved fremvisning ved allmenn sammenkomst (som f.eks. kino):
«Ved fremvisning ved allmenn sammenkomst skal visnings- og omsetningssted informere om aldersgrensen ved annonsering og billettkjøp.»

I de nærmere kommentarene til denne bestemmelsen, sier lovforarbeidene:
«[…] gir visnings- og omsetningssted […] ansvar for å informere om aldersgrensen ved annonsering, billettkjøp osv. Hovedpoenget må her, som på andre plattformer, være at publikum på en forsvarlig måte gjøres oppmerksom på aldersgrensen før kjøpsbeslutningen tas.»

Filmer som har skiftet aldersgrense
Filmer som hadde premiere før 1. juli, og som går på kino nå har fått aldersgrense etter nytt regelverk basert på lister innkommet fra filmdistributørene, og Medietilsynet har sendt ut vedtak om aldersgrense hjemlet i ny lov. De siste tre-fire dagene har de også re-klassifisert eldre filmer som skal settes opp på kino nå i sommer. Den fulle listen over filmer og aldersgrenser ligger under Aktuelle lenker.

Spørsmål besvares i hele sommer
Medietilsynet vil gjerne ha mest mulig av henvendelser fra bransjeaktører (og publikum) inn på denne e-postadressen: beskyttelsesloven@medietilsynet.no. Tjenesten vil være bemannet etter en vaktliste, så alle henvendelser blir besvart uavhengig av ferieavvikling, sykdom mv. Medietilsynet opplyser at det må påregnes noe saksbehandlingstid i perioder med stort omfang av innkomne e-poster, men konkrete spørsmål fra bransjeaktører vil bli besvart først.

Informasjon og medieoppslag
Det har vært flere medieoppslag de siste par årene om den nye loven, og i vår har særlig vannskillereglene for tv fått mye oppmerksomhet. TV2.no hadde 30. juni og 1. juli en nettsak om den nye loven, og 1. juli var det et helsides oppslag i Dagens Næringsliv. Film & Kino ser av presseklippene at det også er andre medier som har omtalt lovendringen og aldersgrensene.  

Dette er hva Medietilsynet la ut på sine nettsider 1. juli

Les mer om lovendringene her:
Les mer på Medietilsynets nettsider.
Les mer om den praktiske betydningen for kinoene her.
Les mer om kinoenes plikter her.

Annonse
Skroll til toppen