Annonse

NRK-innslaget er unyansert

Det er imidlertid slik at all disponering knyttet til forvaltningen av kinofondet er gjort i forståelse med Kulturdepartementet helt siden avgiften ble lovpålagt i 1987. Fra den tid er det operert med to fond; et kinofond og den lovpålagte avgiften til Norsk kino- og filmfond. Det er førstnevnte det nå stilles spørsmål ved.

Der er det i dag avsatt midler til avslutningen av digitaliseringen av de norske kinoene (ca. 30 mill.), lovpålagte pensjonsforpliktelser (ca. 20 mill.) og midler de norske kinoene frivillig betalte inn i mange år før avgiften ble lovpålagt og offentlig (ca. 30 mill.). I tillegg kommer avkastning på dette beløpet. I fondet ligger det også 7,2 millioner kroner som stammer fra Film & Kinos salg av aksjer i Filmweb.

Film & Kino har i lang tid forsøkt å få en dialog med departementet om disponeringen av eventuelt overskytende beløp.

Annonse
Skroll til toppen