Annonse

Orientering om utlysning av støttemidler 2016

Totaloversikten over overgangsordningene ligger tilgjengelig på Norsk filminstitutts nettsider. Film & Kino gjør oppmerksom på at det fortsatt er knyttet en del usikkerhet til hvordan ordningene blir håndtert fra 2016.

Festivaler
Søknad om festivalstøtte for 2016 er 1. november. Søk her: http://filmkino.bnet.no/
Les mer om overgangsordningen på NFIs nettsider. http://www.kino.no/article964445.ece

Cinematek
Søknadsfrist for støtte til cinematek i 2016 er 1. november. Søknadene må inneholde en beskrivelse av virksomheten, budsjett og rapport med regnskap fra forrige år. Er støttebeløpet i søknaden over kr 200 000, skal revisorgodkjent regnskap vedlegges.

Alle opplysninger gitt i søknaden er offentlige med mindre søkeren ber om og får godkjent at opplysninger er unndratt offentlighet.

Det foreligger ikke eget søknadsskjema. Søknaden kan sendes til post@kino.no.

Filmklubbforbundet
Søknadsfristen for støtte i 2016 er 15. november og søknad sendes Norsk filminstitutt. Les mer på NFIs nettsider.

Forbund og organisasjoner
Det er foreløpig ikke klart hvordan støttemidlene til forbund og organisasjoner skal fordeles, men utlysning kommer når alt er på plass.

Løpende ordninger
Løpende støtte til festivalvirksomhet (beløp under kr. 50.000), S-filmstøtte og Lokale film- og kinotiltak behandles fortløpende av Film & Kino innenfor driftsåret 2015.

 

Fra 2016

S-film
Søknadsfristen for 2016 er 1. februar. Søknad sendes Norsk filminstitutt. Les mer på NFIs nettsider.

Lokale film- og kinotiltak
Utlysning fra Norsk filminstitutt senest primo januar med søknadsfrist 1. februar 2016. Les mer på NFIs nettsider.

Støtte til mindre festivalvirksomhet
Festivaler som søker om beløp under kr. 50 000 har søknadsfrist 1. februar 2016. Les mer på NFIs nettsider.

Øvrige ordninger offentliggjøres senere.

Annonse
Skroll til toppen