Annonse

Prosjektmidler må søkes denne høsten

Festivaler som arrangeres 2. halvår 2016 vil med dette kunne få en preliminær tildeling av midler knyttet til prosjekter, selv om disse ikke er spesifisert.

Utbetaling av disse midlene vil imidlertid først skje, som en rate 2, etter at gjeldende festivaler har sendt en mer detaljert beskrivelse med budsjett for de aktuelle prosjektene. Frist for dette er satt til 15. april 2016

NFI vil informere nærmere om dette i 1.kvartal 2016, for de festivalene dette blir aktuelt for.

Beklager å gi beskjed så nærme den opprinnelige fristen for innlevering av søknad.

Annonse
Skroll til toppen