Annonse

Innholdsrik kinokonferanse

Hele arrangementet var lagt til Drammen og Kino City fra mandag 9. november til torsdag 12. november 2015 og samlet totalt over 190 deltakere.

Det rikholdelige programmet var sammensatt av temaer som statistikk og trender, markedsføring og muligheter, nyheter innenfor kinoteknologi og opplevelsen av dette, meropplevelsen knyttet til kino som trender innen servering og kioskdrift, presentasjon av ny stor kinoundersøkelse, Imax, bransjeorganisering av aldersgrenser og ikke minst fokus på ungdomsmålgruppen.

Film & Kino legger fortløpende ut alle presentasjonene som gjøres allment tilgjengelige. 

Dag 1
Den første dagen var ble innledet med en oppdatering på kinobildet i Europa. Phil Clapp, som er leder av den europeiske kinoorganisasjonen UNIC og også direktør for kinoorganisasjonen i Storbritannia, fortalte at utviklingen og utfordringene er ganske like for bransjen i hele Europa. Nasjonal film står sterkt i alle landene, og kinomarkedet øker til tross for nye plattformer. Det er viktig å bygge kinoer og utvide tilbudet der det er publikum. Han poengterte også at det er mangel på forståelse av kinoøkonomi blant politikere i hele Europa. Han satte for øvrig også den europeiske utviklingen inn i et større perspektiv og anslo at Kina vil være verdens største kinomarked når vi nærmer oss 2020. Presentasjonen ligger tilgjengelig under Aktuelle lenker.

Film & Kinos administrerende direktør Guttorm Petterson orienterte om organisasjonens oppgaver og fremtidsutsikter, og han presenterte de ulike scenariene for fremtidig drift avhengig av utfallet av Stortingets behandling av filmmeldingen. Presentasjonen er tilgjengelig på forespørsel til guttorm@kino.no.

Richard Mitchell fra Harkness Screens fokuserte på viktigheten av å legge til rette for å få publikum til å sette pris på kinoen og dens fasiliteter. Det er viktig å dyrke filminteressen, og ha komfort i alle ledd av kinobesøket. Kinoopplevelsen er helt avgjørende for at publikum oppsøker kinoen. Han kom med en rekke tips til hvordan kinoene kan iverksette tiltak som kan gjennomføres raskt og rimelig, og som bidrar til å styrke kinoopplevelsen. Se presentasjonen under Aktuelle lenker.

Av andre foredrag denne dagen var det blant annet en presentasjon av Rosetta Live, som er et teknisk system som streamer alle typer live-forestillinger. Dette er et tilbud som er pålitelig og letter kinoenes arbeid ved overføring av alternativt innhold i sanntid. Det svenske selskapet Folkes Hus och Parker presenterte også sitt system for live-forestillinger. I tillegg var det presentasjoner av preventivt vedlikehold av kinointeriør og av fordelene ved riktig lyssetting av kinosalene. Det ble også poengtert at riktig belysning er med på å redusere kinoenes driftskostnader. Se tilgjengelige lenker under Aktuelle lenker.

Dagens faglige innhold ble avrundet med foredrag om kinoen som møtested og hvordan man kan gjenskape kinoen som kultursenter med blant annet å sette opp gamle filmklassikere, foreksmepl tilpasset årstider, høytider og hendelser. Dette ble presentert av Thomas Høegh fra Arts Alliance. Han driver Cinema Park, som restaurerer og digitaliserer gamle klassikere.

Dag 2
Først ut var presentasjonen av årets store kinoundersøkelse Film + Kino = Sant. Ingar Johansen fra Film & Kino tok forsamlingen med på reisen gjennom funnene. Undersøkelsens etterlatte hovedbudskap er at film som vises på de nye plattformene ikke påvirker kinobesøket i noe særlig grad. Hvorfor kan man lese mer om i presentasjonen som ligger tilgjengelig under Aktuelle lenker.

Videre holdt representanter fra Showtime Analytics et foredrag om kinoenes analysemuligheter for å kunne programmere for best mulig besøk, Big Data. Phil Clapp fra den britiske kinoorganisasjonen fortalte deretter om hvordan de transformerte sitt konsept Orange Wednesday, med reduksjon i prisen på kinobilletten for å trekke publikum, til Meerkat Movies. Sistnevnte med samme formål, men med ny innfallsvinkel. Markedsføring har vist seg å være alfa og omega. Promoteringen av Meerkat Movies har gitt langt større kjennskap til to billetter til prisen av én på bestemte ukedager (2 for 1) enn den opprinnelige Orange Wednesday. Lenke til presentasjonen er dessverre ikke tilgjengelig.

Kinokonferansen hadde denne gangen spesiell oppmerksomhet rettet mot målgruppen ungdom. Mark de Quervain fra Action Marketing innledet om hvordan kinoene bør gå frem for å tiltrekke seg det unge publikummet. Han ledet også debatten der Corinne Thibaut fra Coca-Cola, Åge Hoffart fra SF Norge, Jannicke Haugen fra Nordisk Film Kino og Arild Kalkvik fra Trondheim kino i panelet. Der ble det slått fast at det er de unge guttene det er vanskeligst å trekke til kinoene. Se de Quervains presentasjon under Aktuelle lenker.

Nina Tryggvadottir fra Unique Cinema Systems og Simen Rognerud fra UIP bidro med råd og tips om trailing av film før hovedfilmen, og de var veldig tydelige på hvor viktig det er at kinoene viser trailere. Unique har utviklet et system som kobler riktig variant av trailer til de ulike filmene og anledningene de skal vises i. Dette er veldig arbeidsbesparende for kinoene, og til alt overmål er tjenesten gratis. Se presentasjonen under Aktuelle Lenker.

Growth in the experience economy var tittelen på innlegget fra Coca-Cola, der Corinne Thibaut og Knut Anders Thorset fortalte om hvordan man skal jobbe for å bedre resultatene i et marked som allerede er godt. Presentasjonen ligger tilgjengelig under Aktuelle lenker.

Wim Bekkers fra Nicam snakket om bransjeorganisering av aldersgrensesetting og det nederlanske systemet Kijkwijzer som kan tilpasses alle land.  Coca-Cola orienterte om hva som er tillatt og hva som er forbudt i markedsføring mot barn, og Andrew Cripps fra Imax og Ivar Halstvedt fra SF Kino presenterte hva Imax tilbyr i dag og hvorfor blant annet SF Kino satser på dette formatet. Lenke til presentasjonen er dessverre ikke tilgjengelig.

Dag 3
Den siste dagen var viet norske forhold og norske foredragsholdere, og programmet var spesielt nyttig for mellomstore og mindre kinoer. Morten Haagensen ved Oppdal kino presenterte suksesshistorien Ramaskrik. Filmweb presenterte bransjetjenester og  det nye konseptet Kinoklubben. Det ble gitt gode råd om innhold på Facebook ved Sigrun Engum i Kulturmeglerne og det blir et matnyttig foredrag om hvordan man kan nå kunder på Facebook ved Øyvind Nordstrand fra Kolvereid kino. MediaLT avsluttet konferansen med en presentasjon av hva som skal til for å gjøre det mulig for synshemmede å se film på kino. De er i sluttfasen med utarbeidelsen av en app som gjør det mulig å benytte en smarttelefon som synstolker filmen uten av kinoen er involvert.

Presentasjonene fra Filmweb er tilgjengelige ved å kontakte dem. Kulturmeglernes presentasjon kan fås ved henvendelse til jorgen@kino.no. Øvind Nordstrands bidra er tilgjengelig her: http://oyvinord.no/2015/11/09/nar-alle-roper-i-den-samme-mikrofonen/

Teknikkseminar
Også i år ble det avholdt et teknisk seminar i forkant av kinokonferansen, fra lunsj mandag til lunsj tirsdag. Det var totalt 80 deltakere, hvorav 12 representanter fra utenlandske utstyrsprodusenter. Det finnes nesten ingen slike tekniske seminarer i Europa, og tilbakemeldingen fra de utenlandske foreleserne er positiv.

Mandag fikk de to største kinotekniske leverandørene, Unique Cinema Systems (UCS) og Videvox, halvannen time hver til å presentere tekniske aspekter rundt produkter og løsninger de leverer. Blant annet omfattet det UCS sine nye løsninger rundt Rosetta, inkludert Rosetta Live og Smart Trailering. Begge leverandørene hadde med seg utenlandske gjester, som blant annet presenterte laserprojeksjon (Barco og Christie), 3D system (Master Image), Barco sitt lydsystem (AuroMax) og Christie sitt konsept for kinolyd (Vive Audio). Tirsdag presenterte Stefan Tiefenbrunner fra Dolby deres Dolby Cinema konsept, som inkluderer Dolby Vision med utvidet kontrast og fargerom. Pavel Stverak gjorde en case-study av to Dolby Atmos installasjoner (Kongsberg og Lyngdal), fra idé til sertifisering. Til slutt holdt Matt Jahans fra Harkness screens en forelesning om viktigheter av å overvåke og sikre at bildekvaliteten opprettholdes.

I tillegg var det også noen tekniske presentasjoner under kinokonferansen, mer fokusert på opplevelsen enn på tekniske detaljer.

Prisutdeling
Den legendariske, tidligere direktøren i Bergen kino, Stein Sandvik, mottok Fremtidens kinos ærespris, og Martin Sundland mottok på vegne av filmen Bølgen Fremtidens kinos pris for innovasjon og nytekning.

Bildene i denne saken er tatt av Sigurd Moe Hetland og Film & Kino.

Annonse
Skroll til toppen