Annonse

Filmmeldingen

Umiddelbart er det litt vanskelig å se hva dette vil bety helt konkret for kinoene ettersom den lovpålagte avgiften de betaler inn nå vil gå til staten ved Kulturdepartementet og videre til Norsk filminstitutt og ikke via kinoenes egen organisasjon Film & Kino. Ingen midler er øremerket til kino- eller videoformål, men avgiftesmidlene skal benyttes til å opprettholde en desentralisert kinostruktur.

– Film & Kino er imidlertid godt fornøyde med at komiteen har valgt å utsette innføringen av plattformnøytral bruk av avgiftsmidlene, sier administrerende direktør Guttorm Petterson i Film & Kino.

Alt tyder også på at filmstøtteordninger som sikrer et bredt filmtilbud på kinoene opprettholdes og ikke minst at de spesifikke støtteordningene som sikrer drift av kinoene i distriktene blir videreført. Komitéen ønsker også, gledelig nok, fokus på piratvirksomhet, noe som ikke er nevnt i filmmeldingen, og som er en utfordring for bransjen.

– For Film & Kinos del får filmmeldingen dramatiske konsekvenser. Kinoene betaler allerede 2,5 prosent av omsetningen i en statlig avgift og det blir en utfordring å i tillegg finansiere en velfungerende bransjeorganisasjon, sier Petterson.

Video er ikke nevnt i filmmeldingen og heller ikke av komitéen.

– Film & Kino må nedbemannes til et nivå som sikrer avslutningen av digitaliseringsprosjektet og vil deretter bare kunne ivareta de mest nødvendige bransjeoppgavene. Noe som medfører bortfall av viktig spisskompetanse.

Basert på Stortingets vedtak håper Film & Kino å finne praktiske løsninger for å ivareta oppgavene i samarbeid med Norsk filminstitutt.

Annonse
Skroll til toppen