Annonse

Filmtreff fremover (oppdatert)

Det arrangeres årlig rundt seks til syv filmtreff for kinosjefene med en varighet på 2-3 dager. Filmtreffene er adgangsregulerte og krever at man har meldt seg på. Presse har anledning til å delta på filmtreffene, men Bransjeforum og enkelte visninger vil være lukket for dem. Det gjøres oppmerksom på at filmtreffet er et lukket bransjearrangement.

Bransjeforum og bransjeseminarer
Informasjonstreffet Bransjeforum gjennomføres på alle filmtreff for kinobransjen med både byråpresentasjoner og informasjon fra Film & Kino. I tillegg holdes det bransjeseminarer og forum for leverandører til kinobransjen i tilknytning til enkelte filmtreff.

Her er datoer for filmtreffene fremover (endringer kan forekomme):

  • 26. og 27. oktober i Oslo (endret)
  • Minitreff på Hamar i forbindelse med Kinokonferansen fra lunsj 7. til lunsj 8. november
  • 6. – 8. desember i Oslo (julefilmtreffet)

Når det åpnes for påmelding gjøres det her.

Annonse
Skroll til toppen