Annonse

Besøkstatistikk april

April ble første måned med minustall sammenlignet med fjoråret. Gode påsketall både i år og i fjor, men i hver sin måned, forklarer en del. Ser vi mars og april under ett, går de nesten i null sammenlignet med fjoråret. De gode tallene fra januar og februar gjør at besøket etter første tertial likevel er nesten 10 prosent høyere enn fjoråret, og er det beste 1.tertialtallet siden 2006.

I 2006 var det blant annet rekordbesøk på Istid 2 i påska som trakk tallet opp. I 2009, som er nesten like bra som årets tall, hadde vi både Max Manus med over 750.000 etter fire måneder, og Menn som hater kvinner med over 460.000.  I år er det et høyt besøk totalt selv om det bare er en film som har besøk over 300.000. Deadpool hadde 311.000 i løpet av 1.tertial. Til gjengjeld er det mange filmer som har ganske gode tall. Det er 14 filmer med besøk over 100.000. At norske filmer har nesten 900.000 besøkende i denne perioden bidrar selvsagt også.

Annonse
Skroll til toppen