Annonse
Filmens Hus detaljer

Kinomanualen

Manualen er delt inn i to deler: En med fokus på krav til prosjektering, prosesser og ferdigstilling av kinoanlegg, og en med fokus på kinodrift i Norge i går, i dag og i fremtiden.

DEL 1: Krav til prosjektering, prosesser og ferdigstillelse av kinoanlegg

Her finner du artikler med konkret nøkkeldokumentasjon, krav og anbefalninger i forbindelse med fysisk utforming av kinoanlegg samt beskrivelser av de viktigste prosessene som må utføres i forkant av og underveis i etableringsprosessen, for å sikre en optimal drift av ferdig kinoanlegg.

Kravspesifikasjoner for kinolokaler

Oppskrift for å lage en kinosal

Utforming av kinobygg

Forarbeid: Utredning av markedsgrunnlag, kommunale prosesser, finansiering og samlokalisering (doc)

Veien til suksess – intervju med kjente kinobyggere (doc)

Offentlige anskaffelser (doc)

Organisering av prosesser i et byggeprosjekt (doc)

Leiekontrakter (doc)

 

DEL 2: Kinodrift i Norge i går, i dag og i fremtiden

Her finner du artikler for økt innsikt i kinobransjens egenart, historikk og funksjon i samfunnet, som kan brukes som bakgrunnsinformasjon til bruk i saksfremlegg eller til generell kompetanseheving omkring kinodrift i Norge.

Fra kinosystem til kinomarked (doc)

Kinoetableringer de siste 30 årene (doc)

Kino som opplevelsesindustri (doc)

Framtidens kino, ny teknologi og nytt innhold (doc)

 

Bakgrunn for manualen

Film & Kinos landsmøte vedtok i 2008 å støtte et prosjekt der det skulle avsettes midler til et toårig dokumentasjonsprosjekt som skulle resultere i en manual for kinodesign. Forslaget ble lansert av Oslo kommune og Oslo kino.

Manualen ble først utgitt som en bok, publisert til landsmøtet i 2010. Nå er manualen også lagt ut på nettet, slik at den kan oppdateres med ny kompetanse på senere tidspunkt og dermed være tidsaktuell. Artiklene er skrevet av forkjellige bidragsytere med tilknytning til områdene de beskriver.

Den originale styringsgruppen for manualen besto av Ivar Halstvedt, Oslo kino (leder), Per Magne Reitbakken, Trondheim kino. Kikkan Thronsen, Bergen kino, Jonas Yngfalk, SF-kino, Rolv Gjestland og Jørgen Stensland, Film & Kino

Annonse
Skroll til toppen