Annonse
Maskinrom Filmens Hus

Sertifiseringskurs for teknisk personal

Kurset gir en generell teoretisk innføring og beskriver formater, utstyr, hvordan det fungerer og brukes osv. Den praktiske opplæringen må kandidatene selv avtale med en lokal kino. Sertifiseringsprøven vil foregå på den kinoen hvor kandidaten har fått sin praktiske opplæring.

Målgruppe
Personer som skal betjene det kinotekniske utstyret på kinoene, og andre med interesse for teknikken bak kinovisningene.

Utbytte av kurs
Etter kurset vil du ha større kunnskap for å forstå og bruke det tekniske utstyret på kinoene, og bidra til bedre opplevelse for publikum.

Støtte til kurset
Film&Kino har dessverre ingen støtteordning for dette kurset, men har gjort læreboken gratis tilgjengelig på nett, og tjener ikke noe på ordningen.
Mange kinoer dekker kostnadene for opplæring av sine ansatte, så sjekk mulighetene der du bor.

Om du er medlem i Fagforbundet, kan du søke Fagforbundets utdanningsstipend. Det har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Stipendet vil maks dekke 50% av egne utgifter (dekker ikke utgifter du får dekket av andre) til kurs og utdanninger som omfattes av stipendordningen. Maks utbetaling per år er 15 000,-.

Mer informasjon her:
https://www.fagforbundet.no/medlemsfordeler/stipend/

Pris
Kurset koster kr 5 000 som dekker kursmateriell, veiledning og retting av oppgaver, praktisk sertifiseringsprøve og sertifikat

Påmelding
Det er løpende påmelding til kurset. Meld deg på her

Se også: Kinoteknikk 22.2- Film har aldri vært bedre på kino

Annonse
Skroll til toppen