Annonse
David Hancock

Teknologiske trender og brukervaner

Foto: Sigurd Moe Hetland

David Hancock, fra IHSMarkit, snakket om hvordan nye trender i teknologi og brukervaner har ledet kinoen til å omstille seg i takt med markedet. På global basis ser vi tydelig at kinoinntektene i den asiatiske regionen har eksplodert siden tusenårsskiftet. En stor årsak for utviklingen er at spesielt Kina trekker flere ledd i verdikjeden mot østen.

«En trend vi ser er at det europeiske markedet vokser, men at andre deler av verden vokser mer.»

Dette innebærer at Europa får en mindre del av den totale kaken. I fremtiden vil halvparten av det globale kinobesøket være i Asia, noe som vil medføre at innholdet også må tilpasses den asiatiske befolkningen. Hancock påpeker at man ikke kan lage filmer kun tilpasset én verdensdel, men at innholdet må tilpasses slik at filmene appellerer til hele verden.

Nye kinosaler og vilje til innovasjon

Utviklingen viser at det blir bygd stadig flere nye kinosaler i verden, og fremst i utviklingen er Asia med Kina i spissen. Teknologisk stiller også Asia veldig sterkt.

«De er i mye større grad enn de øvrige verdensdelene villige til å omfavne teknologi. For eksempel ved å bygge saler som kan vise 3D-filmer.»

Den største inntekten for filmindustrien er når de får vist sine filmer på kino. Å vise filmen på Netflix, hvor forbrukeren betaler en liten sum for å se så mange filmen han vil per måned, er dette åpenbart mindre lønnsomt for filmbransjen enn å få vist filmene på kino hvor en betaler et større beløp for kun én visning.

«Dette er grunnen til at alle vil ha filmene sine vist på kino.»

Teknologiske fremskritt

Hancock snakket videre om hvordan teknologiske fremskritt bidrar til å skape den unike filmopplevelse. Teknologien i kinosalene gjør også at kinoopplevelsen blir umulig for andre visningsflater å kopiere. Ved å studere hvor mange kinoer som installerer det nyeste innen lyd- og bildekvalitet, forstår vi at kinosalene stadig blir en mer ekstraordinær opplevelse.

Hancock presenterte fire drivere for kinobesøk:

  • Teknologi
  • Sosialt aspekt
  • Kinohuset
  • Filmene og innhold

På kino i dag kan man gjøre mye annet enn å vise spillefilmer. Blant annet visninger av ”E-sports”, ”event cinema”, ”Virtual Reality”, ”Multi-screen formats” og 4D-kino.  For  å illustrere nye muligheter viste Hancock til hvordan 40.000 tilskuere samles på arenaer for å se fire gutter spille dataspill og hvor enorm og uventet suksess dette var for spillbransjen.

«Vi må ikke undervurdere dette markedet. Vi kan gjøre tilsvarende ting på kino.»

Kinoene må være positive til kreativitet

Budskapet til Hancock er at du i dag kan gjennomføre en rekke ulike konsepter i den samme kinosalen som skaper forskjellige opplevelser på kino. VR-kino og ”online gaming” er eksempler på dette. Mye av innovasjonen drives av teknologiske fremskritt, men på den andre siden drives fremgangen av innholdsprodusentenes kreativitet. Når de som lager innholdet som vises på kino ønsker å være kreative og utforske nye veier, er de avhengige av at kinoene er villige til å prøve ut nye metoder i kinosalene.

 

Annonse
Skroll til toppen