Annonse

Rapport fra C-kinoseminaret

Film & Kino ønsket velkommen og Direktør Guttorm Petterson orienterte om Film & Kinos rolle og aktuelle saker for kinobransjen. Myndighetskontakt, seminarer og konferanser, film- og kinoteknisk rådgivning, filmleieforhandlinger, markedskampanjer, statistikk og kommunikasjon er blant områdene Film & Kino skal jobbe med overfor kinoene i året som kommer.

Kinoteknologi

Kinoteknisk rådgiver i Film & Kino, Rolv Gjestland, ga forsamlingen en oppdatering på status digitaliseringen av kinoene samt orienterte om de mange kompliserte filnavn på digitale filer i forhold til hvilke versjoner av filmen i forhold til både språk, teksting og teknologi gjorde med filnavnet. Gjestland oppmuntret avslutningsvis alle kinomedarbeidere tar det nye kinotekniske sertifikatet.

Capa

Linn Barholt, Jan Tore Kristiansen og Erling Hjorthaug orienterte om Capas tilbud til de minste kinoene, og presenterte den nye Kinoappen. Kinoappen til Capa skal være en mulighet til å orientere seg om filmene, velge film og gjennomføre kjøpet i appen. Publikums skal også kunne bruke det i sosiale medier.

Media Direct Norge

Ronny Lieblein og Gunnar Lintermann fortalte om MDNs reklametilbud til de minste kinoene. De pekte på at det store vekstmuligheten for de minste var å jobbe med lokalreklamen i tillegg til den nasjonale som de naturligvis også får en viss inntekt fra. De presenterte også det nye kinospillet som skal gå i forkant av reklamen.

Filmweb

Frode Soleim fra Filmweb orienterte om deres tilbud med produksjon av websider til mindre kinoer og billettformidling for de samme kinoene. Han snakket også om gavebilletten og fortalte at Filmweb holder på å sluttføre en App for kino som skal være ferdig i desember.

UCS

Ørjan Taule fra UNIQUE snakket om hvordan småkinoene kan samarbeide bedre ved å bruke rosettas programmeringsverktøy. Ved å inngå et samarbeid kan C-kinoene lett bruke verktøyet de allerede har installert til å samordne blant annet programmeringen, slik at kinoene også kan fungere ved sykdom eller i ferietid. UCS kan også gjøre dette for C-kinoene.

DX

Oddvar Jenssen og Martin Berg fra DX fortalte om sine integrerte løsninger: Programmering, administrasjon, infostyring, statistikk, rapportering m.m.

Trailing

Trailerkjøring på kino var siste tema og Arild Kalkvik Trondheim kino og Anita Kristensen fra Bø kino fortalte om sine erfaringer med smart trailering og ga gode råd om hvordan C-kinoene kunne få gjort dette.

 

 

Annonse
Skroll til toppen