Annonse
Miljøfyrtårn

KinoNor blir første miljøsertifiserte kinokjede

Fra januar 2017 blir alle kinoer i kjeden KinoNor sertifisert som Miljøfyrtårn.Dermed blir KinoNor blant verdens første kinokjeder med miljøsertifisering. Trondheim kino ble sertifisert i 2011, mens Aurora kino ble sertifisert sommeren 2016. Edda kino ble sertifisert tidlig i januar 2017 og dermed er hele kjeden Miljøfyrtårn-sertifisert.

-Blant kinoene i KinoNor har en hatt positive erfaringer helt tilbake i 2011 med miljøsertifisering, og derfor fant vi det naturlig å sertifisere hele virksomheten, sier daglig leder i KinoNor, Arild Kalkvik.

KinoNor erfarer at det er penger å spare på tiltak knyttet til energiforbruk og avfallshåndtering. Gjennom sertifiseringsprosessen har kinoene satt seg konkrete mål innenfor områder som arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp, støy og estetikk for å sikre at virksomheten i mest mulig grad opptrer miljøbevisst.

Eksempler på miljøtiltak som KinoNor har gjennomført:

  • Selge brus og mineralvann på resirkulerbare flasker og bokser fremfor dispenser. Dette reduserer avfallsmengden betraktelig.
  • Kildesortering av avfall.
  •  Redusert tid på renhold av sal etter bruk av ”miljøfilmer” hvor publikum oppfordres til å kildesortere avfall på vei ut av salene.
  • Skifte ut papirplakater med digitale plakater.

-Vi ser et økende miljøansvar innenfor internasjonal filmbransje og er derfor stolt over å kunne være med på å arbeide for at vår bransje styrker vår miljøprofil, avslutter Kalkvik.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Tromsø, 20. januar 2017

Annonse
Skroll til toppen