Annonse

Eli Gjerde til Midtnorsk Filmsenter

Eli Gjerde tar over etter Solvor Amdal som daglig leder for Midtnorsk Filmsenter, det meldes på senterets nettsider idag.

Midtnorsk filmsenter sin fremste oppgave er å utvikle Trøndelag som filmregion gjennom tildelinger av midler, rådgivning, kompetanseheving og filmtiltak for barn og unge. De siste årene har det vært en markant økning i filmproduksjoner med utgangspunkt i Midt-Norge, og filmsenteret har hatt en sentral og viktig rolle. Styreleder Synnøve Farstad sier styret er svært fornøyd med å få Eli Gjerde som daglig leder.

– Med henne i ledelsen vil vi kunne videreføre og forsterke filmsenterets rolle som kompetansesenter og drivkraft for trøndersk film. Filmsenteret er et viktig nav for filmproduksjoner i Midt-Norge og Amdal har gjort en svært god jobb med å befeste denne posisjonen, sier styreleder Synnøve Farstad.

Se også: Trondheim kino søker ny film- og markedssjef

Lang fartstid i Trondheim kino

Eli har vært fast ansatt ved Trondheim kino siden 1994, først som programkonsulent, deretter programsjef, og vært film- og markedssjef siden 2004.

– Jeg har hatt 23 innholdsrike år ved Trondheim Kino. Nå gleder jeg meg til å lære mer og bidra i en annen del av filmbransjen, sier Gjerde.

– Det har vært en imponerende oppblomstring i produksjonsmiljøet de siste 10 – 15 årene. Jeg ser frem til å overta stafettpinnen etter Solvor Amdal som har lagt et solid fundament gjennom sitt arbeid som daglig leder for filmsenteret, sier Gjerde.

Se også: #kinoprat med Eli Gjerde

Solvor Amdal meddelte styret i januar at hun ikke var aktuell for en ny åremålsperiode.

– Jeg kjenner Eli Gjerde som en kunnskapsrik og dedikert person med et stort engasjement og solid fagkompetanse. Filmsenteret kunne ikke fått en mer verdig arvtaker, sier Amdal som overlater roret til Gjerde over sommeren.

Om Midtnorsk filmsenter

· Etablert i 2005 som et kulturpolitisk samarbeid mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.

· Forvalter midler over statsbudsjettet til utvikling og produksjon av filmprosjekter, kompetansehevende tiltak for filmbransjen og filmtiltak for barn og unge

· Ansvar for driften av filmkommisjonen Mid Nordic Film Commission

· Organisert som et aksjeselskap hvor de tre eierne disponerer 1/3 av aksjene hver.

Kilde: Midtnorsk filmsenter

Annonse
Skroll til toppen