Annonse

Kinoen er kulturvinner

Den største oppgangen finner vi i kinobesøk og i antall besøk på teater/musikal/revy. Ellers har relativt lite har endret seg fra forrige kulturbarometer (2012) når det gjelder interessen for de ulike kulturbudene. Det viser Statistisk Sentralbyrås nyutgitte norske kulturbarometer for 2016.

Kino er det kulturtilbudet som flest nordmenn benytter seg av og 72 prosent av befolkningen gått på kino i løpet av året.

k2.jpg 

k1.jpg

I gjennomsnitt går en av fire på kino en gang i måneden, og de unge går fortsattt mest på kino, til tross for at besøksfrekvensen deres avtar.  Det er like stor andel menn og kvinner  som går på kino, i motsetning til andre kulturtilbud hvor man har en mer ujevn fordeling. Eksempelvis går menn hyppigere på idrettsarrangement, mens kvinner i større grad benytter de tradisjonelle kulturtilbudene (teater, opera, ballett).

k3.jpg 

Sosiale og geografiske forskjeller

Det fremgår også av undersøkelsen at folk med høy utdanning bruker kulturtilbudene i betydelig større grad enn personer med lav utdanning. Dette gjelder særlig for de tradisjonelle kulturtilbudene teater, opera, ballett og dans, kunstutstillinger og museer, men også for kino. Geografien spiller også inn, og vi ser høyest kinobesøk i byene og lavest besøk i spredtbygde strøk.

 

Kilde: Norsk kulturbarometer 2016, ved Odd Frank Vaage

Annonse
Skroll til toppen