Annonse
Patrick Von Sychowski, CineEurope 2017

Innovation and the Big Screen Experience

Patrick Von Sychowski (bildet), som skal snakke på kinokonferansen vår i høst, var moderator og panelet besto av Enda Epelbaum (CEO i flere sveitsiske kinokjeder og visepresident i UNIC), Mikal Løvgren (formann for SF studios), Jean Mizrahi (grunnlegger og direktør i Ymagis), Tim Richard (grunnlegger og CEO av VUE) og til slutt Jon Watts (Spider-Man-regissør).

innn.jpg 

Mikael Løvgren snakket om at det er viktig med en god egenproduksjon. 20-25 % av totalmarkedet bør være nasjonal produksjon. Tim Richards pekte på trendene ved kinodrift i dag som er viktig for innovasjon: Større seter som kan legges ned (recliners), stor lyd, stort bilde og laser projeksjon. Ny teknologi er dyrt så flere velger å bruke 4K projektorer fremfor lasere.

SE OGSÅ: Bergen kino først ute med laser projektorer

«Big data» blir viktigere og viktigere og man bør kunne gjøre det samme som Amazon og vite «alt» om kundene sine. Mizrahi fra Ymagis pekte på at digitaliseringen har skapt «diversified» innhold. Da mulighetene til det er der lages det mange varianter av filmene. Dette vil sannsynligvis bare øke tror han. Applebaum pekte på at man måtte fokusere på publikum også og ikke bare på teknologi.

Jon Watts pekte på at han selv var involvert i alle variantene av Spider-Man som kommer i sommer og at han syntes det var viktig. Siden verdensmarkedet passerte amerikansk box office i 1994 har kravene til omstilling og innovasjon bare økt. Noen fryktet at det ville bli for mange varianter av filmene, og at det var destruktivt, men flere i panelet mente at markedet ville luke ut det som ikke hadde livskraft.

Innovation.jpg 

Annonse
Skroll til toppen