Annonse
Richard Mitchell, CineEurope 2017

Hvordan investere smartest mulig i teknologi?

Dette var utgangspunktet for diskusjon i et panel ledet av Richard Mitchell (bildet) fra Harkness, en god Norgesvenn. I panelet satt Mike Bradbury fra Odeon, som var på kinokonferansen på Hamar i fjor, Mike Cummings, arkitekt, Derek Galloway, også arkitekt, Adam McDonald fra RealD og til slutt Graham Spurling fra Movies@Cinemas.

Mike Cummings la vekt på viktigheten av å gjøre forandringer og spesielt ved å gjøre de riktige forandringene ville det gi resultater. Derek Galloway pekte på at det ofte er vanskelig å putte inn nytt utstyr fordi ting gjerne er støpt fast, som gjør et vanskelig å gjøre gjennomgripende endringer.

Ny måte å tenke på når man bygger

Tidligere tenkte man effektivitet og gjennomstrømning. Publikum skulle fort ut og fort inn, nå trenger man skape soner der ungdom er over lenger tid, som det også ble snakket om i Coca-Cola panelet tidligere på kinomessen. Bygging er viktig sa Spurling, men man må ikke glemme å skape gode opplevelser. Datadrevne tiltak er viktig, man kan bruke data til å analysere kunder eller måle de ansatte og deres prestasjon.

Mike Bradbury nevnte på Kinokonferansen at om man pusser prismen og bytter reflektoren så blir gamle projektor nesten som nye, og dette ble tatt opp også på dette seminaret: Det må En billig måte å øke kvaliteten på. De hadde faktisk sammenlignet projektorene med nye og det var ikke så store forskjeller som man skulle tro når man så de mot hverandre.

 

Annonse
Skroll til toppen