Annonse
Kulturminister Linda Hofstad Helleland

Fornøyd med å få Bygdekinoen på statsbudsjettet

Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Bygdekinoen var inntil 2017 finansiert av film- og videogramavgiften som ble forvaltet av Film & Kino. Fram mot 2019 vil departementet vurdere Bygdekinoens framtidige finansiering og organisering. Inntil det er tatt stilling til dette, foreslår regjeringen å bevilge driftstilskudd til Bygdekinoen på om lag samme nivå som tidligere. Ca to tredjedeler av Bygdekinoens drift skal finansieres av egeninntekter fra blant annet billettsalg.

– Med rekordhøy publikumsoppslutning i 2016 har Bygdekinoen vist at deres tilbud fortsatt er relevant, til tross for at stadig flere ser på film hjemme. Jeg er derfor glad for at vi kan finansiere den over statsbudsjettet fram til vi har tatt stilling til Bygdekinoens finansiering og organisering på lengre sikt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (bildet).

Film & Kino er godt fornøyd med at Bygdekinoen kommer på statsbudsjettet og ser fram til samarbeid med departementet om fortsatt drift av Bygdekinoen.

Se også: Økt momssats får konsekvenser for kinoene

Annonse
Skroll til toppen