Annonse

Oppsummering: Teknisk seminar dag 2

6. – 7. november er kinobransjens teknikere og maskinister samlet i Vika kino til teknisk seminar under Den norske kinokonferansen 2017. Programmet preges av både nasjonale og internasjonale aktører som presenterer det nyeste innen teknikk som angår kinosalen. Her blir det snakket om alt fra lyssetting i kinosalen til utviklingen innen laserprojektorer og LED skjermer.

Se oppsummering av Teknisk seminar dag 1

Teknisk seminar dag 2

The impact of projector and room design on contrast

Ved Gilles Claeys, Barco

Dag 2 av teknisk seminar ble åpnet av Gilles Claeys i Barco. Han innledet med å gjennomgå hva High Dynamic Range er og viktigheten av å oppnå best mulig kontrast og svartnyanse på et kinolerret.

– The higher the surrounding image brightness, the less black details we can see.

Hvordan kan vi maksimere visuell innvirkning på lerretet? Omgivelsene i salen påvirker hvor høyt kontrastforhold som er oppnåelig på lerretet. Uønsket lys blir reflektert fra omgivelsene i salen til lerretet. Valg av lerret er veldig viktig for å oppnå høyest kontrast. Sølvskjermer er bedre for auditorium kontrast, men valg av projektor har nødvendigvis en veldig stor betydning. Claeys sammenlignet derfor ulike projektorer og diskuterte deres styrker og svakheter i forhold til kontrast.

IMG_1200.JPG 

Constantly improving the cinematic experience technology and fiscally

Ved Brian Claypool, Christie

Brian Claypool fra Christie snakket om innovasjoner innen kinoteknologi. Han innledet presentasjonen med å gjennomgå historien til innovasjoner i filmfremvisning på kino fra Lumiere og Melies, via introduksjonen av fargefilm og til dagens teknologiske utvikling. I 1954 ble kun 50% av amerikanske filmer produsert i farge, men i 1965 var tilnærmet alle filmene produsert i farge. Claypools poeng var at årsaken for denne utviklingen skyldtes konkurransen fra TV-apparatet. Kino måtte ligge foran.

IMG_1205.JPG 

Claypool gikk deretter inn på Christies historie og hvordan bedriften kom inn i kinobransjen for å levere filmteknologi. Christie var tidlig ute med digitale projektorer, men i starten var disse veldig dyre. I løpet av de siste årene har det skjedd mye og gode digitale projektorer har blitt mer prisgunstige.

Claypools gjennomgående poeng er at innovasjon er et resultat av trussel. Av dagens trusler nevnes Netflix, Apple-TV, YouTube osv.

Grunner for å innovere:

  1. Forbedre opplevelsen
  2. Forbedre den opersasjonelle kostnaden
  3. Regional betraktning. Altså businessmodeller som tilpasset geografiske markeder.

Løsningen som Claypool til slutt presenterer, er en ny Christie projektor med en rekke nye fordeler, deriblant en banebrytende NextGen RealLaser teknologi.

IMG_1208.JPG 

Lamps, lasers and something completely different

Ved Oliver Pasch, Sales Director, Sony Digital Cinema

Oliver Pash presenterte også en historisk gjennomgang, men denne gangen om utviklingen av lyskilder og projektorer fra Xenon, HPM (High pressure mercury) og til laser, fra SRX-R110, SRX-R500 og til SRX-R815.

Pash gikk deretter i dybden på Sonys fosfor laserprojektorer som kommer på markedet i nær fremtid. Fordeler med deres nye SRX-R800 serie er høyere kontrast, 4K og HDR for alle lerretstørrelser og bedre bilde med ingen synlig «speckle».

IMG_1213.JPG 

Til slutt snakket Pash om Sonys Crystal LED teknologi og de mange fordelene som fremtidens LEDskjermer vil ha. Et viktig poeng var at Ultrafine LED leverer en utrolig kontrast med et kontrastforhold på 1.000.000:1. En slik skjerm har også en veldig lang levetid med minst 87.500 timer (24/7 i 10 år) til 100% kraft. Er LEDskjermer i kinosalen fremtiden? Det er åpenbart en rekke fordeler med LEDskjermer, men, som det ble diskutert i går, er det også en rekke utfordringer som må løses også. Blant annet hvordan høytalere skal plasseres i salen.

IMG_1223.JPG

CTC presents 3D ghosting; identifying possible causes

Ved Richard Mitchell and Matt Jahans, CTC, UK

Richard Mitchell ved CTC presenterte et problem som er kjent for alle som jobber med 3D, Ghosting. 3D-Ghosting er når lys som ment for det ene øyet, lekker inn til det andre. Presentasjonen til Mitchell handlet om hvordan man kan identifisere årsaker for ghosting. Ghosting kan skyldes en rekke faktorer, og det er først ved å identifiserer hvor feilen ligger, at man kan jobbe med å løse problemet.

IMG_1227.JPG 

Første ledd i prosessen som Mitchell presenterte var to steg for diagnose av ghosting:

  1. Stage 1 is the obvious work that an engineer carries out
  2. Stage 2 is when general equipment faults have been ruled out

Noen ganger er årsaken knyttet til det tekniske utstyret knyttet til visning av 3D-film, men andre ganger kan filminnholdet være problemet.

– Some DCP content appears not correctly mastered for polarized 3D.

Når diagnosen er ferdig og problemet er identifisert, må vi finne løsningen på problemet. Er årsaken knyttet til filminnholdet, kontakt distributøren. Er årsaken knyttet til visningsutstyret, kontakt leverandøren av det utstyret som forårsaker ghostingen.

The B-Chain – History and Mystery.

Ved Guy Hawley, Harman Group

Guy Hawley startet sin presentasjon med å beskrive hvordan høytalere og forsterkere i kinobransjen har utviklet seg igjennom årene. Deretter gikk Hawley i dybden på hva man må tenke igjennom og hvordan man bør planlegge når man skal velge det beste lydanlegget for en kinosal. Alt fra valg av aktive og passive systemer, til valg av surround og overhead høytalere. Videre snakket Hawley om hvordan man kan ta i bruk ulike programvarer for å planlegge integreringen av lydanlegg i kinosalen.

Samsung Cinema LED solution – Setting new standard for image quality

Ved Orhan Pekel, Samsung

Det siste innlegget i årets tekniske seminar handlet om nye løsninger innen LED-skjermer. Orhan Pekel fra Samsung presenterte arbeidet som Samsung gjør mot kinobransjen om dagen. Han startet sin presentasjon med å vise en film om som presenterte Samsungs nye Cinema LED, hvilke fordeler som følger med denne teknologien, og sist hvordan deres LED-teknologi har blitt tatt imot av media, gjester og bransjen så langt.

IMG_1237.JPG 

Etter filmen, gikk Pekel i dybden på teknologien som ligger bak LED-skjermene. Hvordan skjermene er bygd opp fra LED chips, til LED pakker, til moduler, til kabinetter som til slutt danner den store skjermen som installeres i kinosalene. Størrelsen på skjermen som leveres i dag er 4096×2160 piksler (4K), den har en lysstyrke på 146FL/500 nits, en vekt på 1.440 kg og en estimert levetid på 100.000 timer som tilsvarer cirka 11 år.

IMG_1240.JPG

Helt til slutt kom Guy Hawley fra Harman Group på scenen igjen og snakket om hvilke løsninger de jobber med i forhold til integrering av lydanlegg i kinosaler med LED-skjermer. Harman er en av samarbeidspartnerne til Samsung og er leverandør av lydanlegg til Samsungs Cinema LED. I forhold til utfordringen med at det ikke er mulig å plassere høytalere bak LED-skjermer slik som med lerret, har Harman utarbeidet et alternativ. I tillegg til høytalere plassert over skjermene, forklarte Hawley av de er i ferd med å utvikle en løsning hvor de retter høytalere mot skjermen fra salen, og på den måten bruke skjermen som en reflektor slik som vist i bildet nedenfor.

IMG_1241.JPG

 

Se også:

 

 

Annonse
Skroll til toppen