Annonse

Nye utfordringer og nye muligheter

Dag 2 av Den norske kinokonferansen åpnes av Film & Kinos administrerende direktør Guttorm Petterson, med foredraget OM FILM & KINO + NYE UTFORDRINGER + NYE MULIGHETER.

Petterson starter med å presentere noen nøkkeltall for hitttil i  2017 og hva resten av året trolig vil bringe. Tallene for de siste 20 år er stabile. De utenlandske filmene går noe ned, mens de norske går noe opp. Vi må helt tilbake til 1983 for å få et høyere tall enn det vi hadde 2016. Grunnen til det stabile og høye besøket; trolig norske filmer. I 2012-2016 er norsk film på topp, med unntak av 2014 med Hobbiten.

«Når norske filmer er på topp blir det veldig ofte et bra år.»

IMG_9797.JPG

IMG_9794.JPG

Hittil i 2017 er «Skjønnheten og udyret» på topp, med 350 000 besøkende, og vi ligger 9 % bak fjoråret. Petterson estimerer at 2017 blir et normalår, med 11,8 millioner, som ligger på snittet for de site 10 år.

Andelen av befolkningen som går på kino øker, men frekvensen er lavere. 72 % sier de har gått på kino i løpet av det siste året.

IMG_9800.JPG 

Utfordringer

Momsøkningen fra 10 til 12 % er en utfordring for bransjen. Kulturmomsen er jekket opp flere ganger tidligere, og Petterson tror målet for regjeringen er å få den opp til 15 %, slik at det i samfunnet er kun to momssatser, 15 og 25.

IMG_9799.JPG 

Momsøkningen vil innebære en økt kostnad for bransjen på 25 millioner, estimerer Petterson.

Hvor går smertegrensen for billettprisen?

IMG_9801.JPG

Kinoforestillinger på søndager: Helligdagslovgningen; ingen visninger før kl 13 på søndag. Sees i sammenheng med utredningen om søndagsåpne butikker. Utvalget legger fram sin innstilling i høst. Vi ser at det er mange unntak fra loven, som utstillinger av kunstnerisk eller vitenskapelig art, eller museum. Kino bør være samme unntak. Mye tyder på et potensiale for publikum også før kl 13, og dette bør kinoene få lov til å utnytte. Søndag er den beste kinodagen med høyest besøk per forestilling, med lørdag som nummer to.

Kinovinduet er også stadig under press. Strømmetjenester som Netflix (som også produserer selv), GET, Google, Apple, Altibox, Amazon utfordrer kinoene. Vi har også nettkino (kan diskuteres om innenfor eller utenfor vinduet). Netflix hadde to filmer i Cannes, som ble boikott fra den franske kinoorganisasjonen. Festivalen har lovt at Netflixfilmer ikke vises fremover, med mindre de forholder seg til vanlig praksis når det gjelder lanseringsdatoer.

Les også: Kinoene på barrikadene i Cannes

IMG_9802.JPG

Muligheter – Ny teknologi. Det koster å investere.

LASER: Barco og Christie har laserprojektorer, og disse koster ned mot 1 million per nå.

LYD: Dolby Atmos. Norge har relativt sett mye Atmos, flere nye kulturhus har investert i dette.

LED-skjermer: Foreløpig begrensning på størrelse samt veldig kostbart, men en spennende mulighet.

NYE KINOER: IMAX, som på Storo

4DX: 69,4 % belegg på Ringen, og 72 000 besøk.

Til info: Nordisk Film Kino har per nå en eksklusiv avtale om 4DX, sjekk eventuelt med Espen Pedersen.

 

Se også:

  •  

 

Annonse
Skroll til toppen