Annonse

Global Cinema Federation

Phil Clapp, som leder den europeiske UNIC, presenterte status sammen med Alejandro Ramirez Maganã, direktør for Cinépolis i Mexico og leder for Global Cinema Federation (GCF) på Skype storskjerm fra Washington.

GCF.jpg 

GCF er ment som et forum for informasjon om felles interesser og for å utnytte muligheter og møte utfordringer sammen i et globalt perspektiv. Absolutt alle kinoer kan være medlemmer, men til fellesmøter under de tre viktigste kinomessene inviteres bare kinokjede med mer enn 250 kinosaler og de nasjonale bransjeorganisasjonene, som Film & Kino, som allerede er medlem. I Executive Commitee sitter de ti største kinokjedene i verden og den europeiske kino-organisasjonen UNIC og den amerikanske NATO, som var med å etablere GCF.

GCF arbeider med syv tema:

1. Tilgjengelighet (for alle gruppe mennesker)

2. Teknologi og teknologisk utvikling

3. Lanseringsvindu på ulike plattformer

4. Filmtyveri (piratvirksomhet)

5. Musikkrettigheter og betaling for dette

6. Internasjonal handel og investeringer

7. Forholdet til studioene og de kreative cmq kreftene

GCF representerer allerede ca. 70.000 saler på verdensbasis (av ca. 100.000) og har derfor en sterk stemme, sommar hatt et møte med Directors Guild of America, med deltakere som Steven Spielberg, Christopher Nolan og Michael Mann. Lydmiks og lydnivå var et tema. Filmtyveri og de nye LED-skjermene var andre. Regissørene er veldig opptatt av kino-opplevelsen og understreket at det er for det store lerretet de lager film. De avslørte en viss skepsis til LED fordi de lager filmene for at de skal vises fra en projektor med reflekterende lys fra et lerret, ikke for en TV-skjerm – uansett hvor stor den er. De understreket også hvor viktig eksklusivitet for kino er for dem, selv om vi vet ikke alle er enige i dette.

Phil og Alejandro avsluttet med å presisere at informasjon, opplæring og beslutningspåvirkning er det viktigste for GCF, samtidig som ikke alt kan løses på et globalt plan, men i høy grad må behandles lokalt ide enkelte land. Medlemskapet koster ingenting. Eventuelle kostnader dekkes av UNIC og NATO.

Annonse
Skroll til toppen