Annonse

Åpningsseremoni ved Phil Clapp

Innledningsvis pekte Clapp på de gode tallene for Admissions på kinoene i fjor. Hele 1 345 milliarder var innom kinoene i Europa i denne perioden. Han var positiv til lokalt innhold som øker potten for alle. Han pekte også på at man burde ha en release strategi der lokalt innhold står sentralt. UNIC har det siste året begynt med mentorordningen for unge kvinner der sentrale folk i kinoene, hjelper yngre med råd og vink. Til slutt snakket han om The Global Cinema Federation og pekte på de fem tingene de ønsker å diskutere videre: Teknologi, film tyveri (piracy) internasjonal handel og investeringer, musikkrettigheter og tilgjengelighet. Og til slutt opprettholdelsen av releasevinduer.

Annonse
Skroll til toppen