Annonse

Wonder Woman

Det har kommet noen sterke kvinnekarakterer på film i det siste, som har gjort det bra i Europa, men bare 7% av filmene fra USA og Storbritannia er regissert av kvinner og bare 9% er skrevet av kvinner. Panelet med tre kvinner og to menn ledet av Patrick von Sychowski mener at det ikke må være slik at kvinner skal ha regi på samme type filmer som menn (ofte action), men må finne egne relevante tema og historier. Det blir ikke en kvinnefilm selv om det er en kvinnelig hovedrolle som f.eks. i «Red Sparrow» eller «Atomic Blonde». Richard Aseme fra Paramount mener det er viktig med et mangfold fra ulike miljøer, kulturer, etniske grupper og kjønn.

Problemet kan være at det ifølge Clare Binns i Picturehouse er hele 900 filmer (700 i Frankrike) tilgjengelig hvert år nå, mot halvparten for bare 10 år siden, så filmer må prioriteres og noen må velges bort. Da taper ofte uavhengige filmer som er der vi kan finne mer kvinnerelaterte historier. Disse filmene har heller ikke tilstrekkelige markedsbudsjetter til å nå opp i konkurranse med de store blockbusterne og får ofte ikke tid til å etablere seg på kino. Hun hadde også et viktig poeng: i England er filmkritikerne i alle kanaler hvite middelaldrende menn og dette fører lett til at noen filmer ikke får den oppmerksomhet de trenger i ledende medier.

Marine Suttle fra Webedia Movies kunne vise resultater fra 2000 de intervjuer hver uke på kino, som viser at for filmer fra alle de seks Hollywood-studioene, kanskje med unntak av Universal og til en viss grad Disney var det mennene som avgjorde hvilken film de skulle se. Selv om det i mange land er kvinner som går mest på kino. Åpningshelgen til «Ocean’s 8» var 57% av publikum kvinner – de fleste over 50!

TV-serier kan også være viktig for å endre rollemodeller. Det viktige er at det må finnes kvinner i alle ledd og at de må gis muligheter. Hvis du ikke ser deg selv og ditt miljø fremstilt på lerretet går du mindre på kino. Kvinnene må gis spillerom og man må komme bort fra tesen om at kvinner betyr større risiko.

Til slutt kom naturligvis #metoo opp og selv om dette begynte i filmindustrien med Weinstein-saken er dette mest et symptom på maktforholdene i samfunnet, ikke bare i filmindustrien.

Annonse
Skroll til toppen