Annonse

Status RosettaLive og Live Kino

Nina Tryggvadottir snakket om utviklingen av Live Kino og hvordan målgruppene ser ut. Interessen rundt E-sport er det første vi ser at det er en stor interesse for. For øvrig ser vi at det er stor interesse blant et ungt publikum på opera, ballett og kunst; felt vi kanskje skulle forvente at de eldre stilte mye sterkere i.

Live_Kino_1.JPG 

Kjønnsfordeling

Kjønnsfordelingen blant de som besøker live kino er ganske jevn og i stor grad sammenfallende med bransjen for øvrig. En interessant observasjon er hvor stor andelen jenter er på E-sport, et felt vi skulle forvente at guttene stilte mye sterkere.

Live_Kino_3.JPG 

Bookinger

Når vi ser nærmere på hva kinoene booker inn av innhold, er det ingen tvil om at det er musikk som dominerer. Balletten er økende sammenlignet med fjoråret. Kunst fungerer også veldig godt.

Live_kino_2.JPG

RosettaLive

Etter Tryggvadottirs presentasjon om Live Kino, beveget Taule seg inn på nye RosettaLive. Konseptet er veldig enkelt: Streaming av filmer med enkelheten som f.eks Apple-TV, Google Chrome. Men med RosettaLive er det selvfølgelig et helt annet fokus på sikkerhet.

RosettaLive.JPG 

Annonse
Skroll til toppen