Annonse

Light Steering – HDR projeksjon

Anders Ballestad snakket om hva HDR er og hvorfor han tror at dette blir fremtiden på kino. De fleste kjenner begrepet «High Dynamic Range» fra TV-en i hjemmet, men det er stor usikkerhet hva det faktisk er. Ballestad tok derfor en kjapp gjennomgang av hva HDR ikke er, før han presiserte at HDR handler om luminans; altså et mål på hvor lys en flate er.

Barco_range.JPG 

Han gikk deretter inn i detalj ved å forklare hvordan SDR fungerer ved å beskrive de ulike elementene i grafen nedenfor. Videre forklarte han hvordan HDR spiller inn i denne sammenheng og hvilke nivåer det ligger på, som vist i grafen over.

Barco_problem.JPG 

Hvorfor har vi ikke hatt HDR før? Årsaken her ligger i stor grad på teknologien som ikke tidligere har vært tilgjengelig. Kostnad og varme har vært viktige utfordringer. Løsningen som Ballestad presenterte var «light steering». Et problem med dagens løsninger er et lystap hvor kun 10 % av lyset fra projektoren kan ende opp på lerretet.

Barco_mindre_lys.JPG 

Ved å styre lyset ved hjelp av linser, kan man utnytte større del av tilgjengelig lys og oppnå lyser lysområder og mørkere mørke området. Lyset styres til området hvor det trengs.

Barco_lys_på_skjerm.JPG

Annonse
Skroll til toppen