Annonse

90 år med Christie

Christie_milepæler.JPG 

De neste talerne på teknikkseminaret var Phil Lord og Chris Connett fra Christie. Først ut var Phil Lord som innledet med å snakke om historien til Christie og den teknologiske utviklingen de har vært involvert i. Deretter gikk han i dybden på hvor langt vi har kommet i utviklingen av laserteknologien.

Christie_laserutvikling.JPG

Etter Lords gjennomgang av fremdriften innenfor visuell teknologi, gikk Chris Connett over til lydfeltet. Han gikk spesifikt inn på «tale forståelighet» (speech intelligibility) som handler om hvor forståelig det som blir formidlet verbalt av en person er. Han snakket om viktige parametere for å oppnå tale forståelighet og hvordan man på en hensiktsmessig måte kan måle dette med verktøyet «STIPA qualification scale» som illustrert nedenfor.

Christie_tale_1.JPG

Annonse
Skroll til toppen