Annonse

Film & Kino har følgende mening om økningen på momsen

Noen aktører har blitt  invitert til innspillsmøte hos Finansdepartementet i forbindelse med arbeidet i ekspertgruppen som skal se på merverdiavgiftssatsene og muligheter for forenkling. Film & Kino har følgende mening om økningen på momsen, som vi formidler til Finansdepartementet via Virke.

Spørsmål om økningen i lavsatsen for merverdiavgift er et tema som i høyeste grad påvirker målet om tilgjengeliggjøring av innhold for et norsk publikum, og er vesentlig for opprettholdelsen av en desentralisert kinostruktur i Norge.

Kinobransjen er kanskje den kulturinstitusjonen i Norge som avgiftsbelegges høyest. I tillegg til momsen, som har blitt økt fra 6 – 12 prosent over noen år, betaler kinoene fortsatt inn ca. 30 millioner årlig til staten som fiskal avgift, gjennom 2,5 prosent avgift på omsetningen av kinobilletter. Disse midlene skulle i sin helhet gå tilbake til kinobransjen men gjør dessverre ikke det.

 

Kinobransjens rammevilkår forverres betraktelig gjennom momsøkningen. Dette slår aller verst ut for kinoene med lave eller ingen marginer. Det er de små og mellomstore kinoene i distriktene. Det var nettopp disse stortingsforliket etter filmmeldingen ønsket å beskytte.

 

For de minste og mellomstore kinoene er man avhengig av en sterk subsidiering fra kommunene lokalt. Det samme gjelder Bygdekinoens spillesteder, der også kommunene subsidierer visningene for innbyggerne, i tillegg til at staten til nå har dekket underskuddet over statsbudsjettet. Denne subsidieringen er helt nødvendig da disse kinoene går med underskudd. Subsidiene fra kommunene gjennomføres ved hjelp av husleiestøtte, kostnader til ansatte plasseres andre steder enn på budsjettet for kultur, eller på andre måter.

 

Vi frykter at det samlede trykket på den i all hovedsak kommunale kinodriften i distriktene kan føre til nedleggelse av kinoer.  Slik som for eksempel skjedde med kinoen i Levanger ved utgangen av fjoråret. Vi vet ikke hvor grensen går for hva publikum ønsker å betale.  Økt moms kan lett påvirke besøket negativt.

 

I tillegg konkurrere kinoene med strømming som utgjør en trussel da de tilbyr et stort filmutvalg til en månedlig fastpris (og slipper å betale avgift slik kinobransjen gjør).

 

Til sammen virker disse faktorene negativt på kinodriften for alle kinoer, men i særdeleshet for de små og mellomstore, og vil på sikt kunne true den desentraliserte og unike kinostrukturen i landet vårt.

Annonse
Skroll til toppen