Annonse

Kulturdepartementet vil digitalisere ledsagerbevis

(Kulturdepartementet, Foto:  Ilja C. Hendel)

Ledsagerbevis er i dag fysiske kort som er utestedt til personer som er avhengig av å ha med seg en ledsager for å delta i samfunnet. Beviset gir gratis eller rabatterte billetter for ledsageren på kultur- og fritidsarrangementer og transport.

Men nå som mer og mer av billettkjøp foregår på nett, er det behov for en digital løsning.

 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har lenge kjempet for digitalisering av ledsagerbevis, og skriver på sine sider:

FFO har i flere år bedt regjeringen sørge for at løsninger for bestilling av billetter på nett også gjelder personer med ulike funksjonsnedsettelser med behov for ledsager. Begrunnelsen er at en velfungerende ledsagerordning er svært viktig for de med behov for assistanse. En av barrierene er at billetter med ledsager ikke kan bestilles på nett.

 

 

Pressemelding Kulturdepartement | Dato: 14.05.2019| Nr: 41/19:

Regjeringen foreslår 5 millioner kroner til et pilotprosjekt for å utvikle digitalt ledsagerbevis. Målet er å senke terskelen for deltakelse på kultur- og fritidsarrangementer for personer med funksjonsnedsettelse.

Mange personer med funksjonsnedsettelser er avhengig av å ha med seg en ledsager for å delta i samfunnet. Ledsagerbevis er et kort utstedt til personer med funksjonsnedsettelser som gir innehaveren rett til å ha med en ledsager gratis eller for rabattert pris på kultur- og fritidsarrangementer og på offentlig transport. Uten en slik ledsagerordning vil personer med behov for støtte i praksis måtte betale dobbel pris for adgang til kultur- og fritidsarrangementer.

Regjeringen ønsker å sette i gang et pilotprosjekt med mål om å utvikle et elektronisk alternativ til dagens ledsagerbevis. Dette skal være fritt tilgjengelig for kommuner å benytte. Pilotprosjektet skal også vurdere virkemidler for å sikre at ledsagerbilletter kan kjøpes på nett, på lik linje med andre billetter.

Ledsagerbevis er en frivillig kommunal ordning og utstedes ofte i form av et laminert kort med bilde. Dette oppleves som gammeldags. Mens både studentbevis og førerkort digitaliseres, blir personer med funksjonsnedsettelser hengende etter i den teknologiske utviklingen.

Pilotprosjektet er en oppfølging av regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020-2030 Et samfunn for alle, der kultur og fritid er trukket frem som et særskilt innsatsområde

 

 

 

Annonse
Skroll til toppen