Annonse

Dag 2: Kinokonferansen 2019

Teknisk seminar del 1

Teknisk seminar del 2

Kinokonferansen dag 1

Kinokonferansen dag 3

Om Kino-Norge. Statistikk og Trender

Ved Guttorm Petterson, Film & Kino

undefined

(Foto: Sigurd Moe Hetland)

Guttorm startet dagen med å gi en oversikt over kinomarkedet i 2018. For Norges del var det et godt år med den høyeste norske andelen kinofilm i nyere tid, på hele 25,1%. Trenden de siste 20 år viser nettopp at andelen norsk film er økende. I fjor var det tre norske filmer på topp 10-listen.

2018 hadde og den høyeste registrerte bruttoinntekten, men økt MVA påvirker inntektene.

En annen trend er oppblomstringen av polske og indiske filmer. Film fra USA er mest populært, med norsk film på andreplassen, og fransk på tredje. Indisk og polsk film deler femteplassen.

Vi ble så presentert en global oversikt over kinobesøk per capita:

 1. USA 4,0.
 2. Frankrike 3,2
 3. UK 2,7
 4. Norge 2,3.

USA har og flest saler per 100,000 innbyggere med 12,3 saler. Norge har 8,8.

Inneværende år per 31. oktober

Så langt i 2019 er besøket på norske filmer ned 51%. Totalbesøket er ned 11,4%. Omsetningen er ned 9,8%. Men oktober, med sine 1,1 mill besøk, er årets beste måned.

Spådommen for 2019 er en nedgang på 11,3%, men da må november og desember levere. Heldigvis kommer det store filmer som Star Wars, Snekker Andersen, Frost og Tunellen.

Oslo er eneste fylke med en økning (1,1%) i kinobesøket for inneværende år. Dette skyldes nok hovedstadens nye tilskudd Odeon og Vega, i tillegg til at Nordisk har samme utvikling som øvrige store kinoer.

Trender

Kinobesøket siste 30 år har vist en betydelig stabilitet og alt tyder på at vi fortsatt kommer til å ligge på et høyt nivå. Men norske filmer er viktige for årsbesøket. Film & Kino ser og at toppfilmene betyr relativt mindre for det totale besøket. I 2017 var både samlet besøk for de mest sette filmene og deres andel av totalt besøk, lavere enn noen gang.

To tydelige trender er Reclinerstoler og 3D lyd/Dolby Atmos. Norge er landet i Europa med høyest andel Dolby Atmos saler. 60 av totalt 442 saler, er utstyrt med dette.

The role of cinema in the future of the experiential economy

ved David Hancock, Director Film and Cinema

I over 20 år har David blitt stilt spørsmålet «Når er kinoen død?». Kinoen er absolutt ikke død, men vi må forsvare kinoens rolle. Bransjen kan ikke lene seg tilbake på historisk utvikling, var budskapet fra David.

For 20 år siden var forsvaret nye multisal-kinoer. Nå må vi komme opp med nye ideer for å forsvare videre eksistens. Og det gjør vi. F.eks Event cinema og luksusseter, viser at kinoene presenterer seg selv på nye måter.

Online video øker det totale underholdningsmarkedet på tvers av skjerm. Kinomarkedet holder seg konsistent på tross av alt nytt som er kommet. Global vekst i perioden 2013-2018 på 15,3% i inntekter og 40% i besøk. Det er store regionale forskjeller. Sør-amerika, Afrika og Asia opplever stor vekst. Og Asia er på vei til å dominerer global box office. Halvparten av inntektene vil komme derfra. En eksplosiv vekst i Kina har ført til over 70,000 saler. Legalisering av kino i Saudi-Arabia kommer til å føre til en økningen i Midt-østen.

I Vesten er situasjonen annerledes. Tyskland har et nedadgående marked. I Storbrittania hadde en de en oppblomstring i 2015 og antall kinoer har økt de siste 4 årene. Der er det en ny type kinoer som vokser frem. Dette er boutiqe kinoer med smalere nisjer. Et eksempel er kinokjeden Everyman. I 2017 hadde Storbritannia det høyeste kinobesøket siden 2017.

undefined

(Foto: Sigurd Moe Hetland)

Et annet punkt David pekte på er hvordan franchise filmer og oppfølgere dominerer det globale kinomarkedet. Dette segmentet står for 2/3 av inntektene. I Storbrittania utgjør topp 100 filmene 91% av billettsalget. De andre 650 filmene kjemper om 6 % av billetsalget, Event Cinema har 3% markedsandel.

David forventer og at UHD TV vil bli mainstream i 2022. Det kan ha en påvirking på publikums forventinger til kinoteknologien. Når de gjelder kinoteknologi så ligger Skandinavia noe bak resten av verden i innføring av Premium Large Format (PLF) lerreter.

4D og immersive seating øker i takt med at kinoer prøver dette ut. Men fremtiden er avhengig av at det produseres nok innhold. 3D inntekter er nedadgående i alle regioner. Her har laser og LED en mulighet til å snu trenden.

undefined

(Foto: Sigurd Moe Hetland)

David avsluttet med budskapet «Netflix ikke er fienden, men det kan akselerere endring». Undersøkelser viser at strømmetjeneste-abonnementer ser mer film på kino enn de som ikke ser på strømmetjenester. Så hva er fienden? Sol og Fotball VM!

Nytt om kinogavekort, filmportal og kinoklubb

ved Frode Soleim og Elisabeth Brinch fra Filmweb

undefined

(Foto: Sigurd Moe Hetland)

Elisabeth startet med å informere om årets to siste filmer i Kinoklubben, Håp og Knives Out. I morgen starter en lanseringsturne til Håp. Det blir førpremiere med besøk av regissør og skuespillere på flere kinoer i landet. Kinoer ble oppmuntret til å ta kontakt om de ønsket Kinoklubb-arrangement hos seg.

undefined

(Foto: Sigurd Moe Hetland)

En gladnyhet for Kinoklubben er at de endelig er tilstede i Bergen nå som Lagunen kino åpner.

Frode tok over stafettpinnen og presenterte Filmwebs brukerundersøkelse for 2019. Der var det flere spennende funn. Blant annet at ca. 70% kjøpte billett samme dag eller dagen før, men over halvparten starter å planlegge kinobesøket 3-4 eller flere dager før. Strategien til Filmweb er å påvirke disse med godt innhold tidlig. Vi må få de til å bestemme seg til å faktisk gå på kino.

Undersøkelsen viser også at de unge er veldig opptatt av trailere, men ikke anmeldelser . Dette er helt motsatt for de eldre. Bransjen ble oppfordret til å ta kontakt om de er interessert i mer data fra denne undersøkelsen.

Filmweb har i år hatt en vekst i antall brukere og det klikkes mer på kjøp kinobilletter av i portalen. Hvorfor er det slik når det har vært en nedgang i kinobesøket? Folk er interessert i film og publikum elsker portaler, fortalte Frode.

Målet til Filmweb er å skape filminteresse og bidra til økt billettsalg. Det gjør de ved å produserer innhold for å nå publikum der de er, på mobilen. Publikum fikk se en videosnutt av innhold produsert av Filmweb siste året. Kinoene ble oppfordret til å dele innholdet på sine kanaler, spesiellt Filmnytt som er korte ukentlige episoder hvor premierer presenteres.

Podcasten Filmprat er et nytt produkt fra Filmweb som de gjerne vil ha tilbakemeldinger fra bransjen på.

Så var det tid for å presentere det nye Kinogavekortet. Dette er et landsdekkende verdibasert gavekort som kan kjøpes i butikk og på nett. Det er det gode samarbeide i bransjen som gjør at det er mulig å lansere dette nå. Odeon, Nordisk Film Kino, Kinoalliansen og Kinonor er med. og de andre kinoene ble oppfordret til å inngå innløseravtale med FIlmweb. Lansering i første kvartal 2020.

Presentasjonen ble avrundet med en demonstrasjon av Filmweb på Google Home. Dette skapte stor munterhet i salen.

Finnish Cinemas – Focus in Finland

ved Tero Koistonen, Finnish Chamber of Films

Tero er CEO i Finnish Chamber of Films som er en privat bransjeorganisasjon etablert i 1923. Den norske kinobransjen fikk av han en grundig gjennomgang av kinomarkedet i Finland.

Finland ligger noe bak de andre nordiske landene når det gjelder totalt kinobesøk og kinobesøk per capita. Finsk film har de siste årene hatt en ca. 30% markedsandel i Finland. Odeon-eide Finnkino er den dominerende aktøren med 66% markedsandel. Nummer to på lista er Bio Rex Cinemas Oy, eid av Svenska Bio, med 9,27%. Deretter er det mange små operatører.

Helsinki og området rundt utgjør 37% av kinomarkedet. De fem største byene 53%.

Gjennomsnittlig billettpris er på 11,16 Euro. Det er lavere enn de andre nordiske landene, noe som er kjekt for Tero å påpeke når journalistene ringer og spør om de høye billettprisene.

Finland har hatt en stor økning i kinobesøket siden midten av 90-tallet. Grunnen til dette er tredelt mellom økt produksjon av finske filmer, nye multisal kinoer og digitaliseringen.

undefined

(Foto: Sigurd Moe Hetland)

De største utfordringene nå er at det er for få multisal kinoer, mangel på moderne kinoer, lite investeringskapital, manglende digitalisering, og en noe uproff bransje preget av hobby og livsstil. Det hender at lokale kinoer blir steng under bærsesongen.

Men fremtiden er lys hvis lokalt og internasjonalt innhold er interessant for en stor andel av publikummet og det investeres i moderne og flere saler.

Using data to build a local audiences! How we turned our 100 year old cinema into a digital startup in 12 months and increased revenue by 50 percent

Ved Olle Agerbro, Fyrisbiografen

I fjor vant den svenske Fyrisbiografen UNICs innovatsjons pris for sitt arbeide med å øke besøkstallet. Og nå stod kinosjefen, Olle, på scenen for å fortelle oss hvordan det hele gikk til.

Fyrisbiografen er en liten arthouse kino med to saler i Uppsala. Det er en av sveriges eldste og ble etablert i 1911. I 2012 ble den tatt over av Olle og hans non-profit organisasjon.

undefined

(Foto: Sigurd Moe Hetland)

Når kinoen fikk nye eiere, hadde den hatt fallende besøk i lang tid. Så det første som ble gjort var å se på hvordan de kunne snu denne trenden. Olle fortalte om hvordan de var inspirert av digitale startups og brukte deres prosesser på Fyrisbiografen.

Det som kjennetegner startups er at de snakker med brukerne og forbedre produktet basert på denne inputen. Basert på dette utviklet Fyrisbiografen en ny data-drevet iterativ publikumsstrategi. Hver eneste beslutning fremover skulle være basert på kundedata. Derfor måtte de først analysere sitt eksisterende publikum og det potensiellet publikummet. I Sverige går brukeren i snitt på kino 2,3 ganger per år. Dette var et tall Fyrisbiografen valgte å fokusere på. I steden for å se på det som et stabilt tall, valgte de å se på det som missed opportunity.

Med publikumsanalyser fant de f.eks ut at mandag og torsdag var populære dager for dokumentarer. Kinoen snakket mer med kundene og fant ut at de var veldig interessert i temaene for dokumentarene og at de gjerne ville diskutere filmene mer. Derfor ble konseptet Dokumandag utviklet. På Dokumandag kan publikum prate om filmen både før og etter visning. Fyrisbiografen testet konseptet, målte antall solgte billetter og kundetilfreshet, og så endret de igjen på konseptet. Det er den iterative prosessen.

De utviklet og sitt Value proposition: best screenings, audience engangement, og easiest to use on digital platforms.

Og får å oppnå dette terpet de på Create awarness, Convert og Increase Frequency. En måned før premiere begynner de arbeidet med å gjøre publikum oppmerksom på filmene. De første reklamene kjøres bredt ut på SoMe. Basert på de som interagerer med reklamen, får de vite hvem som er interessert i filmen. Når premieren nærmer seg kjører de ut en ny reklame rettet mot de som tidligere viste interesse. Hvis de senere har en lignende film, så retter de reklame mot de som så den forrige. Dette gjør at de kan tilby mer nisje innhold og målrette reklamen mot de de vet er interessert.

De tester også flere reklamer først. Når premieren nærmer seg, så vet de hvilken reklame som har mest effekt.

Olle så heller ikke på strømmetjenester som noe trussel. Deres mest lolajle kunder var de som også abbonomerte på strømmetjenester. De som elsker film ser på film. Og Olle var enig med David fra Film and Cinema i at vi burde ikke se på Netflix som fienden, men heller skape flere filmelskere.

I dag har selger Fyrisbiografen 34,000 kinobilletter i året. Det er en økning på 50% siden 2012. Formelen bak denne økningen er demand-treshold=number of admissions (x).

The sky is the limit!- avsluttet Olle med.

undefined

Kinoens plass i mediemarkedet

Ved Lasse Gimnæs, GimCom AS

undefined

(Foto: Sigurd Moe Hetland)

Ronny Lieblein fra MDN introduserte PR-mannen Lasse Gimnæs. Lasse har lang erfaring fra PR og journalistikken og i dag jobber han med mediekunder og idrettsprofiler. Bakgrunnen for Lasses samarbeid med MDN, var at før var ikke kinoreklame på dagsorden. Lasse erfarte dette når han var redaktør i Kampanje. Det var ingen fra kinobransjen som ringte for å påvirke journalistene. Han tok dette opp med Egmont og MDN, og slik startet han å jobbe med PR for kinobransjen. Målet var å nå ut til de som sitter med store reklamebudsjetter slik at de så potensialet til kinoreklame.

Lasse fortalte så om sitt arbeide med kronikker, nyheter, og det nye Big Screen Awards. I dag er kino på dagsorden og det er nye rekorder for kinoreklame.

Publikum fikk så en gjennomgang av hovedtrekk i medieutviklingen. Multinasjonale medier tar nasjonale posisjoner og Norges største medie er Facebook hvor 73% er innom hver dag. Snapchat er nest største med 53% og NRK på tredje med 51%. De tradisjonelle mediene fortsetter nedgangen, men de lykkes mer i jakten på digitale brukerinntekter. Levende bilder vokser.

Det var oppmuntrende for salen å høre at i 2018 økte markedet for kinoreklame med 28,1%. Det totale reklamemarkedet gikk kun opp 0,3%. Så langt i år er kinoreklame eneste kanal med vekst. Fordelen til kinoreklame er blant annet høy reklameerindring, attraktivt publikum og stabil mediekanal. Kinoen er en primærkanal. Det er klart man får med seg det som er rett foran nesen din. Kinoen er nok den reklamebæreren av de tradisjonelle, som er best på å beholde ungdommen.

Dagens situasjon er at etterspørselen fra annonsørene ofte er større en tilbudet. Annonsørene vil gjerne ha fler folk på kino.

Reimagining the cinema experience through CX design, innovation and advanced analytics

ved Michelle Walsh, Vox Cinemas

Hva skjer i Midtøsten?

Vox Cinemas er 20 år i år. De opererer i 8 forskjellige land med 475 Vox Cinemas skjermer i 46 byer. Det er stor utvidelsesplaner og regner med å ha tilsammen 1300 screens innen 2023, det vil si 600 nye screens de neste 3 årene.

Brands & Experiences are what sets us aparts: IMAX, THEATRE by Rhodes, GOLD by Rhodes, 4DX, Kids, MAX, OUTDOOR (utendørskino, blant annet på et tak av et kjøpesenter) og REWARDS

De har også prøvd ut IMAX SAPPHIRE.

MAX er deres eget merke, og selv om det har vært ønsket fra flere hold om at navnet skal endre har det vært i bruk lengre enn IMAX, så det er lite sannsynlig at det vil få nytt navn.

KIDS er ment for å treffe barn og familier. Det er fargerike stoler, og et miljø hvor barn skal få være barn også på kino.

By Rhodes er et samarbeid mellom Vox Cinemas og Michelin kokken Gary Rhodes for å skape den beste opplevelsen ved å kombinere det beste av mat og film.

Kino er en ganske ny ting i mange land i Midtøsten som har bygd seg opp til å være ganske stort og luksuriøst.

undefined

(Foto: Sigurd Moe Hetland)

Vekst i Saudi Arabia

Mange folk i byene, 50% er under 30 år, store muligheter for kinoene. 87 screeners går i Saudi, 71 av disse er VOX Cinemas screens. 600 000 kunder registrert i Vox Cinemas database, only 3000 000 have transacted. 16.43 dollar ATP.

De har mye fokus på food & beverage, og tilbyr blant annet mat fra Kitchen 35, Pizza Al Taglio, Nutella, THEATER by Rhodes og GOLD by Rhodes

Nyeste tilskudd er privat kino på Kempinski Hotel. Her er det privat bar og restaurant og 15 seter. Den private kinoen kan leies for 3-4 timer.

Vox Cinemas har et enormt fokus på sosiale media, og kjører på for å nå ut til millennias og generasjon Z.

Deres 4 steg til dette er:

 1. Lag overbevisende innhold
 • Lever det samfunnet ditt vil høre
 • Gjør det sterkt nok til at folk ikke scroller videre
 • Meningsfylt innhold når ut til et større område
 • Gjør det aktuelt og utnytt trender
 1. Ta vare på kundene dine
 • Ha en to-veis samtale
 • Vær tilgjengelig og svar på de rette kanalene
 • Sømløs integrasjon med kundesenter og operasjoner
 • Set et mål for hvor raskt responstiden skal være
 1. Koble det sosiale til vår bedrift
 • Oversett online engasjement til offline gjennomføring
 • Bruk sosiale innsikter til å gjøre konkrete endringer
 • Vis kundene dine at du ser og hører de
 • Ikke vent til det er for sent
 1. Bruk dine data fra sosiale medier
 • Identifiser de viktigste beregningene for våre mål
 • Forstå hvordan publikum engasjerer seg med innholdet vårt
 • Omfavn nye innholds formater og følg med hvordan de presterer

Vox Cinemas ønsker også å satse på Arabisk produksjon:

Hollywood: 74.2%

Arabia: 2.9%

Bollywood: 21.8%

Andre: 1.1%

De mener det er en enorm mulighet for det arabiske filmmarkedet å vokse seg større, og ønsker og sette fokus på dette.


Are you ready for the Digital Retail Revolution

ved Oliver Delaney, Coca Cola

Agenda:

-Den digitale revolusjonen

-Kinoenes muligheter innen detaljhandel

-Test teorien

-Konklusjon

Begynner med å fortelle om hvor fort den teknologiske verden utvikler seg, blant annet sosiale medier og hvor mange vi nå når ut til på sosiale medier (film)

Den digitale revolusjonen

Vi ser at der er 7 store makrotrender:

-Kom til meg

-Screen it all

-God mat som religion

-Meg, mine verdier, mine behov

-Mestre min tid

-Trøste shopping

-Å leve til ute

Data – the most abundant and yet unmined resource on earth

undefined

(Foto: Sigurd Moe Hetland)

Framtiden er NÅ!

Vi som forbruker krever bare mer og mer. Matleveringsapper som leverer rett il døra fortsetter å vokse og spre seg til de minste byer. Uber er et globalt fenomen der du kan bestille sjåfør ved hjelp at noen tastetrykk. AmazonePrime omdefinerte hele kundedesignet, og ved bare noen museklikk får du varen levert på døren innen et døgn, eller til og med noen timer. McDonalds har startet opp med selvbetjening, hvor du bestiller gjennom skjermer. På denne måten åpner McDonalds også opp for å utnytte arbeidskraften på andre måter enn å stå ved kassen og ta bestillinger, og i dag kan man til og med på bestillingen levert til bordet, noe som var helt utenkelig på McDonalds for bare noen år siden. Wallmart har startet noe lignende hvor du kan handle online og hente ferdig pakkede varer på deres pickup ute på parkeringsplassen.

Kinoenes muligheter innen detaljhandel

Første tilbud på kino var enkel brus og popcorn.

Vi gikk videre til å promotere film sammen med dette utvalget av brus og popcorn.

Så gikk vi videre til freestyle hvor du kan velge smak på cola, selvfølgelig kombinert med filmreklame.

Nå er vi på et nivå hvor vi hele tiden utvikler oss. Fra selvbetjening og billettbestilling på nett, til et stort utvalg av mat og drikke på kinoen, alt fra sushi, pizza til bar. Vi har til og med popcornkokker i Nederland som gir deg ønsket smak på popcornet

P2P innovation: digitale kiosker hvor du kan forhåndsbestille mat og drikke før kinobesøket.

Muligheter x3

-Foretningsspørsmål/mulighet

-Mass consumer adoption

-Forbrukeregenskaper

Test teorien

Det er gjort 4000 intervjuer fra flere land om kundenes oppførsel på kino:

Handler de i kiosken når de skal på kino?

Hva bestiller de når de er på kino?

Hvorfor handler de ikke når de først er på kino?

mm..

Hvorfor kjøper ikke folk snacks på kino?

-Prisen

-kø

-dårlig utvalg

Kan teknologi bidra til å overkomme disse 3 utfordringene?

De fleste kjøper billetter online nå, kan dette også gjelde kioskvarer?

Delaney lister 3 valg for å oppnå dette:

pre-order online

Fordelene ved å bestille online:

-praktisk

-smart

-mer for pengene

-fred og ro

-frihetsfølelsen

Hva forventer de: 1.bestille hjemme eller andre steder 2.får tilbakemelding på at det er klart 3.plukke opp ferske varer klare i kiosken uten kø

Digital kiosk

Fordelene ved digital kiosk:

-effektivt

-tilpasset ordre

-morsomt og interaktivt

-mindre press

Kundenes forventninger: 1.et stort utvalg som vider tilbudene og til og med kommer med forslag for å tilpasse ordren for hver kunde 2.hente ut ferske varer uten å måtte vente i kø

Order to seat

Fordelene ved å bestille rett til sitt sete:

Mest populær, kundene føler seg mer tatt vare på

-overraskelsen over den nye opplevelsen

-tilpasset

-følelsen av noe eksklusivt

-komforten

Kundenes forventninger: 1.forbedret sete med bord og koppholder og mulighet for betaling med kort eller mobil 2.rask servering direkte til setet

Undersøkelsen viste at ved muligheten å bestille direkte til sete økte salget mest. Kundene følte seg godt tatt vare på, slapp kø og stress.

Konklusjon

Et omformet handelslandskap

Kinogjengere er klare

Det handler om evner og muliggjøring

The growth is out there, kan det funke? Ja det kan det!

Courage – The Story of Candypeople

ved Jacob Youssef, Candypeople

undefined

(Foto: Sigurd Moe Hetland)

1982: Joanis Masudi Youssef startet en godteributikk i Malmö. Det var den andre pick&mix butikken i hele Sverige. Etter en stund utviklet selskapet seg også til å drive engros virksomhet.

1990: 12 år etter at eventyret startet i Malmö, åpnet Candy People sitt flaggskip i Lund. Det ble en stor hit. Denne butikken tok sønnen Jacob over i en alder av 15 år da faren ble syk.

1995: Joanis startet selskapet Candy People, og ble også nominert som årets salgsmann.

2004: Jacob tar over som administrerende direktør fra faren Joanis.

I dag: Candy People vokser stadig og har i dag rundt 100 ansatte. 50% av salget kommer fra salg i sverige, mens 50% kommer fra eksport. De er også en stolt leverandør av IKEA sitt pick&mix konsept.

Du finner de i dag i 5 kontinenter og over 20 nasjonaliteter jobber i dag hos Candy People.

Stolt over:

-Green power

Deres nåværende, selvforsynte hovedkontor og varehus i Malmö går på 100% solenergi

-People power

De er stolt av å være et multikulturelt selskap, med ansatte fra 20 nasjonaliteter som bidrar til Candy People sin suksess

-Bærekraft

Jobber aktivt for å være 100% fri for palmeolje om bare noen få år

S-märke

S står for Sverige

Peace merke har en norsk historie bak seg. Biskop i Trondheim som ville stoppe det fordi han mente det var et opp ned kors, noe som gav Candy People masse mediedekning av biskopen som ikke kjente til peace merket. Peace merket var også Sveriges første to fargede godteri, og er i dag en av de mestselgende gelegodteriene i landet.

Candy People har også nå lanser Vego Bears som er et organisk, vegans og palmeoljefri produkt med farger fra frukt og grønnsaker.

Candy People har også lanser, noe ironisk, to veldig skandinaviske produkter bare i USA:

Swedish Dala Horse

Sour Viking

Prisnivå

Dyrt i USA og Canada, mens i Sverige har prisen på godteri verdt det samme de siste 40 årene ettersom smågodt blir brukt som lokkemat for å få kunder inn i butikken.

Candy People på kino

Kinoen er våre mest verdifulle kunder. Uten dere ville vi ikke vært her i dag. Vi har faktisk jobbet med kino i Norge for 20 år nå.

Nytt i år er at vi lanserer Premium at cinemas: nøtter, lakris og premium sjokolade i pick&mix stil

Candy People Norway

Tommy Hanson Wikmark, administrerende direktør i Candy People Norway.

4 ansatte som jobber i selskapet i Norge

Vi strekker oss over hele landet, fra nord til sør

Kjempestore på sosiale medier, med 24 000 følgere bare på instagram. Vi har 120 ambassadører i Norge, som alene når ut til over 2 millioner nordmenn

Nyhet: Original Sandwich

Konsept: Ta isen ut av isboksen

Nådd ut til influencere og media

På grunn av suksessen med sandwich bites lanseres nå Pæreis drops

Lanserer også orginal vingummi: original winegums and winegums sour . Det ble lansert i Sverige for ett år siden og har vært en enorm suksess.

Candy People prøver hardt å holde familie høyt. Mor styrer en butikk, søster og Jacob jobber i selskapet, far er 80 år og grunnla bedriften. Onkelen til Tommy har også stilt opp i reklamefilm i Norge

Bruker snapchat, facebook, instagram, tic tac, love for å promotere

Bruker sosiale medier mye for å vokse.

Foyer screen solutions for Cinemas

ved Geir Martin Jensen (Aurora kino IKS), Cathrine Hansen og Lars Fridtun (Bravo) og Marko Boholm (Samsung)

undefined

(Foto: Sigurd Moe Hetland)

Geir Martin

Starter med å ønske velkommen som vert for kinokonferansen og litt info om Aurora kjeden.

Vi startet på 90 tallet med vanlige tv skjermer, og siden da har vi investert i flere forskjellige skjermer, blant annet reklame i kiosk, info i billettskrank og på kjøpesenter, og trailer i foajeen.

Sammen med CAPA har vi gjort 2 store innvesteringer, skjermene på brannheisen (tatt bort en del av fasaden, men har gitt oss mer profilering ut i gata)og den store, flotte skjermen over kafeen, begge levert av Bravo. Der skal vi vise reklame for kinoen i tillegg til trailere som igjen gir oss inntekter som på lang sikt vil tjene inn noen av summen på skjermene.

Vi har også fått ny kiosk i Tromsø, og da også investert i nye skjermer med info av filmer og saler i selve kiosken. I tillegg har vi gjenbrukt gamle skjermer fra billettluka til å lage en stor skjerm i inngangspartiet. Det neste prosjektet blir å bytte ut plakatrammene. Vi vil kunne frigi en del arbeidskraft ved bytte av plakater, og det vil være lettere å få opp ønsket info ved utleie.

Neste prosjekt blir å samle alle skjermløsninger på en og samme programvare. Tromsø er godt i gang, og videre blir det også realitet på de andre kinoene i kjeden.

Vi ønsker også en skjermløsning på fasaden ved Fokus kino, og har allerede blitt vist en del fantastiske løsninger.

Vi har også fått muligheter til 3D reklame i kiosk og monter med hologramvifter levert av 3D Innovasion Norway

Bravo

Leverer til alle som trenger skjermløsninger, og vi kan tilby disse løsningene:

-IT og AV infrastruktur

-skytjenester

-smart bygg

-video og samhandling

-digital skilting

-VR og AR

Digital skilting:

-hardware

Tilpass teknologien, behov, lokasjon, budsjett

-løsningsdesign

Ryddig uttrykk, pene installasjoner, kreativ utforming

-innhold

Tilpass budskapet raskt, enhetlig design på innhold, skap stemning med skjermene

-integrasjoner

Alltid oppdatert informasjon, samle alt på en plattform

Det meste er mulig ifølge Bravo, som også gir oss noen eksempler på løsninger de har kommet opp med. Som for eksempel den enorme LED skjermen de installerte over flere etasjer i en av de nye Hurtigrutene, eller prosjektet med en skjerm i det bøyde taket i Vikingskipet som ble løst med flere prosjektorer.

Samsung

Digital signage i kino

Digital skiltning- en hardware for et budskap som kunden ønsker å informere om.

Kinoens viktigste inntekt i tillegg til kinobillett er kiosk og reklame.

Det meste kan nå leveres. Alt fra innadørsløsninger til utdørsløsninger, speileffekt og dobbel skjerm som vider forskjellige budskap for folk på utsiden, budskap ment for å dra de inn i lokale, til et mer informerende budskap for de som allerede er inne i lokalet.

LED

Fantasien som bestemmer form og størrelse på skjermen.

Kontrasten og fargegjengivelsen er helt ekstremt bra.

Veldig bra levetid.

Gir en veldig stor wow effekt

Prisnivået har kommet ned til et veldig sunt nivå

undefined

Cathrine Hansen, Marko Boholm, Lars Fridtun (Foto: Sigurd Moe Hetland)

Award Ceremony Framtidens kino

Innovasjonspris og ærespris

Første prisutdeler: Lars Rundgreendeler ut Innovasjonsprisen:

En av bransjens største støttespiller, ikke mange viser så stor interesse for å gi tilbake så stor kunnskap om kundene

Prisvinner: Coca Cola

undefined

(Foto: Sigurd Moe Hetland)

Andre prisutdeler: Arild Kalkvik deler ut Æresprisen:

Noen som bør hedres for en langvarig innsats i bransjen. Super veteran som startet sin karriere på 70 tallet. Skrevet manualer innen kinoteknikk mm. Sentral figur da kinoene ble digitalisert på 2000 tallet. Jobbet med kinoteknikk i 30 år

Prisvinner: Rolv Gjestland

undefined

(Foto: Sigurd Moe Hetland)

undefined

Etter presentasjonene inviterte Sundlings på drinker, popcorn og jazz!

Annonse
Skroll til toppen