Annonse

Grønt veikart for kunst og kulturfeltet

Seminaret tok for seg FN`s bærekraftsmål med konkrete målsettinger for 2030 og 2050. Det handlet om de områdene hvor kunst og kultursektoren kan gjøre størst forskjell, med et særlig fokus på klima. Veikartet skal gi overordnet status, samt konkrete målsettinger og forslag til tiltak for å redusere klimaavtrykket i sektoren, med et mål om å ha klart et veikart for en grønn og bærekraftig kunst- og kultursektor i januar 2021.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande, og klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltok med innlegg og paneldebatt.

Innlegget til Daglig leder Katherina Bramslev i Grønn Byggallianse var veldig interessant for kinobransjen. Hun snakket om grønt veikart for Byggbransjen. Her har kinoene mye å lære i forhold til både bygging og ombygging.

Film & Kino kommer til å følge dette nøye og vil etter hvert utvirke en handlingsplan til kinoer som ønsker miljøsertifisere seg gjennom miljøfyrtårn ordningen, eller følge FN`s mål om bærekraft.

For mer informasjon kontakt Jørgen Stensland

Annonse
Skroll til toppen