Annonse

Krisepakke til kulturen

300 millioner kroner er avsatt til kompensasjon til kulturlivet. Hvor mye kinoene får, er foreløpig usikkert.  Kompensasjonen skal gjelde bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter i forbindelse med avlysninger.
 

Regjeringen vil heller ikke kreve tilbake tilskudd til kulturformål i denne perioden. De vil også kompensere frilansere og selvstendig næringsdrivende, det vil si de fleste kunstnere. Arrangementer som skal kompenseres skal være gjennomført mellom 5. mars og ut april.

Annonse
Skroll til toppen