Annonse

Ny forskrift om frivillighet gir muligheter til de minste kinoene

Til vår store glede ser vi at det også gjelder kinoer som er drevet av frivillige. I følgebrevet til utkastet til forskrift står det blant annet:

 

Ordningen vil med andre ord være åpen for de organisasjonene som faller utenfor kompensasjonsordningen for næringslivet, og som har rett til registrering i Frivillighetsregisteret. Krav til registrering vil i praksis gjelde på søknadstidspunktet ved automatisk kontroll av organisasjonsnummer opp mot opplysningene som er registrert i Brønnøysundregistrene.

 

Dette betyr om man ikke står i frivillighetsregisteret fra før, så kan man registrere seg der og så søke om kompensasjon.

 

I utkastet til forskrift står det:

 

Kapittel 2 Vilkår for tilskudd

§ 2-1 Hva kan det søkes om kompensasjon for

 

Det kan søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som følge av:

  1. tapte inntekter fra arrangement, med avgrensninger som følger av § 2-3
  2. tapte billettinntekter og utleieinntekter fra annen spesifisert aktivitet

 

Med arrangement forstås tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen.

 

Med annen spesifisert aktivitet forstås tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden, for eksempel museer, akvarier, kinoer og idrettsanlegg. Det inkluderer også utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre rom og lokaler.

 

Medlemmer av Film & Kino som står i frivillighetsregisteret, eller som kvalifiserer å stå i frivillighetsregisteret, kan dermed nå søke om kompensasjon. Så mange av våre minste kinomedlemmer, som er drevet av idrettslag, kvinneforeninger, lokale foreninger, røde kors, speideren osv. Kan nå søke om kompensasjon fra staten gjennom denne ordningen.

 

Kulturkompensasjon 3

 

Stortinget vedtok 19. juni 2020 revidert nasjonalbudsjett 2020 og økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet (fase 3). Hele 1 250 000 000 satt av til kompensasjonsordningen for kultur.

 

Nytt i forslaget til denne ordningen, er at  man inkluderer underleverandører  innen teknikk slik at disse skal kunne søke kompensasjon for tapte inntekter. Blant disse er filmdistributører som kan søke kompensasjon for denne perioden. Regjeringen fastsetter nærmere vilkår og betingelser ved inkludering i ordningen.  

 

Et annet nytt innslag i forskriften er at myndighetene for å opprettholde aktivitet i sektoren, vil gi kompensasjon til delvis avlyste arrangementer.

 

Et tredje nytt innslag er at i forskriften er også beregning av kompensasjon knyttet opp til arrangørenes budsjetterte billettinntekter. Med bakgrunn i erfaringene fra første søknadsrunde foreslås forskriften for ordningen endret slik at søknad om kompensasjon kan baseres på stipulerte tap av billettinntekter ut fra en sammenligning med tilsvarende periode/arrangement i foregående år

 

Til orientering vil forskriften også måtte godkjennes av ESA.

 

Det legges opp til to søknadsfrister i perioden.

 

 

Vi vet dessverre ikke innstillingen til kino for den neste perioden, men vi vil gi dere beskjed med en gang vi får beskjed om innholdet i ny forskrift og praksis vedrørende kinoene.

 

Les hele høringsnotatet her.

Annonse
Skroll til toppen