Annonse

Stimulerings- og kompensasjonsordningen utvides til oktober

Ordningen utvides fra juli til oktober da Stortinget samles igjen. Altså 950 millioner på begge ordningene. Forskrift for ny Stimuleringsordning sendes på høring. Høringsfristen er en dag!

Søknadsfrist på stimuleringsordningen blir 1. juni og skal gjelde for hele perioden juli-oktober. Søknadskjemaet åpnes for søking 19.mai.

Kompensasjonsordningen har tatt noe tid. Dette sier kulturministeren er grunnet at man vil ta hensyn til noen innspill. Man vil øke taket på støtte pr. søker i kompensasjonsordningen til 7 millioner. Dette er nok grunnet festivaler. Åpner for søknader i juni når ESA er ferdig. Kompensasjonsordningen er også videreført ut oktober. Man må planlegge for flere scenarier når man skal forberede søking.

Ordningen for frivillighet og idrett er også til godkjenning hos ESA. Også denne ordningen vil vare til ut oktober og 370 millioner tilføres ekstra.

Mange museer har måttet holdt stengt for publikum. De har tapt mye inntekter. Ytterligere 50 millioner gis derfor til institusjonene. 35 millioner til museene og 15 millioner til musikk og scenekunst.

Han ønsker medvirkning til evaluering som er igangsatt av NFI og kulturrådet fra virksomhetene på feltet.

Filmincentiv ordningen økes til 100 millioner kroner. Noen ubrukte midler fra ordningene i 2020 vil man foreslå for Stortinget skal benyttes i år.

15 millioner til mennesker med funksjonsnedsettelse. Særlig barn og unge. Også organisasjonene her får 10 millioner.

Kulturbudsjettet er påplusset 10,1 mrd i år totalt.

Kulturministeren nevnte ikke kino spesielt.

 

Annonse
Skroll til toppen