Annonse

ESA har godkjent kompensasjonsordningen for perioden 1. juli til 31. oktober

Ordningen skal kompensere arrangører og underleverandører i kultursektoren for tap knyttet til avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som følge av råd eller pålegg gitt av offentlige myndigheter. Det er bevilget 425 millioner kroner til ordningen i perioden.

Kompensasjonsordningen for perioden juli–oktober videreføres med hovedsakelig samme innretning som i første halvår 2021. Følgende endringer gjelder for perioden juli–oktober:

  • kompensasjonsperiodene er kortet ned til to måneder
  • kompensasjonstaket til artisthonorar ved nedskalerte arrangementer økes fra 45 000 til 50 000 kroner
  • kompensasjonstak til arrangører av festivaler er økt til 7 millioner kroner

Kulturdepartementet har tidligere annonsert at kompensasjonsordningen for kultursektoren forlenges for perioden 1. november til 31. desember 2021. Denne må også godkjennes av ESA før den kan tre i kraft. 

Annonse
Skroll til toppen