Annonse

Ny søknadsordning hos NFI der også kinoene kan søke

Du kan søke om tilskudd til å dekke relevante kostnader til utvikling av tiltak, herunder research og kartlegging for å nå nye målgrupper, opprettelse av barne- og ungdomsgrupper etc, og gjennomføringav disse.

Relevante kostnader kan omfatte:

  • Utgifter til prosjektledelse og gjennomføring
  • Honorarer
  • Reiseutgifter
  • Leie av utstyr og eventuelt lokaler
  • Markedsføring og profilering

Tilskudd kan ikke gå til å dekke vanlige driftskostnader til organisasjon som søker, eller til en samarbeidsorganisasjon.

Det er et mål å få etablert forutsigbare strukturer for medvirkningstiltak for barn og unge i ulike regioner i Norge. NFI kan derfor prioritere større tiltak som hver for seg bidrar til dette.

Så mye kan du få i tilskudd

Opp til 400.000 kroner i tilskudd til utvikling og gjennomføring av medvirkningstiltak for barn og unge.

Tilskuddet utbetales i to rater, 70% ved første rate, og 30% ved andre rate etter rapportering.

Total ramme for tilskuddsordningen er satt til 2 millioner kroner i 2021.

Les mer på hjemmesidene til NFI

 

Annonse
Skroll til toppen