Annonse

Nå kan kinoene åpne for fullt

Både antallsbegrensning og krav om inndeling i kohorter på innendørs og utendørs arrangementer fjernes.

Alle seter kan benyttes

På arrangementer med faste tilviste plasser for publikum fjernes avstandskravene når man sitter i setet. Det betyr at alle seter i en sal kan benyttes. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde 1 meter avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.

Regjeringen ønsker også større forutsigbarhet for sektorene som rammes av koronatiltakene. Det arbeides derfor med et overordnet rammeverk med pakker med smitteverntiltak som kan brukes hvis det blir behov for det.

Endringene gjelder i utgangspunktet i fire uker, med ny vurdering om to uker.

De nye reglene trer i kraft fra 1. februar, kl. 23.00 og gjelder inntil videre.

Annonse
Skroll til toppen