Annonse

Her er oppdatert smittevern og retningslinjeguide

I fellesområdene må kundene bruke masker dersom de ikke kan overholde en-meter regelen.

 

Smittevernstiltak på kinoene pr. 2.2.2022.

Informasjonstiltak

Kinoen skal informere kunder om tiltak for å begrense smitte, og hvilke betingelser som gjelder for å gå på kino. (Plakater eller annet informasjonsmateriell med generelle smittevernråd, informasjon om hvordan virksomheten tilrettelegger for å redusere smitterisikoen.)

Informasjonen må også publiseres online. For eksempel:

  • Informasjonsplakat om prosedyrer og anbefalt adferd hos publikum.
  • Informasjon om maks antall gjester på samme tid i fellesområder.
  • Klistremerker med avstand på gulv i kiosk ved kassene.
  • Informasjonsplakat ved inngang som forteller at folk med luftveissymptomer ikke har adgang.

Kinoene skal sørge for at alle ansatte er kjent med innholdet i bransjestandarden og anbefalte smitteverntiltak.

Implementering av sosial avstand i fellesområder som kiosk og foaje:

Markeringer på gulv med avstand for køhåndtering ved kassene.

Ekstra hygienetiltak knyttet til smågodt og popcorn, på samme måte som i dagligvare. Overholde sosial avstand mellom ansatte også utenom perioder med kunder i salene.

Det skal kunne holdes minst 1 meter avstand mellom hver kunde. Dette gjelder fellesrom. Dette gjelder kun over tid, og ikke i deler av lokalet der man kun passerer hverandre.
 

Munnbind:

Kundene skal ha på munnbind i fellesområder og på vei til setene, dersom meteren ikke kan overholdes. De kan ta av seg munnbindet når man sitter i setene. De ansatte bør bære munnbind og/eller kan ha beskyttelse med plexiglass ved billettering og kiosksalg.

Avstand i fellesområdene:

Kinoen må legge til rette for at det er god avstand mellom publikum i fellesområder. For eksempel kan skiftleder/ansvarlig passe på at det ikke er kødannelser uten anbefalt avstand. Kinoen kan ikke ha flere kunder i fellesområdene enn det rommet tillater.

I salene kan man nå benytte alle seter.

Oppstartstider mellom filmer i kinoer med flere saler spres så man unngår kø før oppstart, både i kasse og ved innslipp.

Man bør også sørge for at utslipp i flersalskinoer ikke skjer samtidig.

Implementering av sosial avstand i kinosalene:

Fra 2. Februar 2022 er ingen sosial avstand nødvendig i salene. Alle setene kan benyttes.

Kinoene skal fortsatt ha godt renhold i salene.

Ansattes hygiene og renhold:

Ansatte skal ha god håndhygiene.

Det skal kunne holdes minst 1 meter avstand mellom hver ansatt. Dette gjelder arbeidslokale og pauserom for ansatte. Dette gjelder kun over tid, og ikke i deler av lokalet der man kun passerer hverandre.

Ansatte som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke gå på jobb.

Ansatte skal forlate arbeidsplassen umiddelbart dersom de utvikler symptomer på luftveisinfeksjon. Ansatte som har blitt syk på jobb bør ikke dra hjem med kollektivtransport. Ansatte som er i hjemme-karantene eller hjemme-isolering skal ikke gå på jobb.

Håndhilsning og annen unødvendig fysisk kontakt begrenses i den grad det er mulig, dette omfatter også nær ansikt-til-ansikt-kontakt.

Nysing og hosting gjøres i armkrok eller papirserviett.

Begrens opphold av flere ansatte samtidig i felles spiserom.

Hold avstand til kolleger under arbeid, i møter og pauser.

Rengjøring

Det anbefales god, generell rengjøring av hele kinoen (Saler, lobby, ansatte-områder, lager, toaletter, etc.). Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes, Toaletter og vaskeservanter bør rengjøres minimum daglig. Det må være engangs papirhåndklær og såpe tilgjengelig. Det skal foreligge rutiner for dokumentasjon av når rengjøring sist ble gjennomført.

Regelmessig rengjøring av overflater og objekter som toaletter, håndtak, billettautomater, osv.

Kinoen bør ha håndspritdispensere ved alle innslippspunkter til salene, på toaletter og i fellesområder.

Plexiglass kan etableres mellom ansatte og kundene i kassene, hvis ikke må ansatt bruke munnbind.

Kinoen bør sørge for god ventilasjon i hele kinoen.

Kunder – Hygiene

Håndhygiene skal være tilgjengelig for kunder når de kommer og forlater virksomheten.

Det skal være tilgjengelig engangs papirhåndklær ved håndvask for både ansatte og kunder.

Lokaler, toaletter, vaskeservanter o.l. skal rengjøres minst en gang daglig.

Dørhåndtak, trappegelendre, bankterminal, kasseapparat og annet som berøres ofte skal desinfiseres daglig.

Kinoen skal ikke ta imot gjester som har symptomer på luftveisinfeksjon.

 

Annonse
Skroll til toppen