Annonse

Innovasjoner på vei til kino

Lydspor på forskjellige språk

Første taler var Andres Schupbach fra Tyskland og selskapet Greta & Starks. De har utviklet en App som løser mange problemer. De har Audio beskrivelser for svaksynte, forskjellige lydspor på forskjellige språk, undertekstmuligheter, lydspor fra filmene, lyd forsterkning blant annet.

Mest interessant for norske kinoer er det de kan gjøre for svaksynte, blinde, døve og hørselshemmede. Men også muligheten de har til å ha lydspor til filmene på andre språk. Det betyr at en som ikke snakker norsk eller engelsk for eksempel, allikevel kan bli med vennene på kino og lytte til lydsporet på sitt språk via appen. 94% av de spurte fra gruppene nevnt over sa de ville gå mere på kino med denne appen. Undertekstene er på mobilen foreløpig, men de håper å f det inn kinovisningen på sikt. Betalingsmodellen er todelt. Tilbudene til blinde og svaksynte har vært betalt av distributørene, mens versjoneringsmulighetene betales av brukeren selv. Dette er veldig interessant for Norge og Film & Kino går inn i dialog med dem.

Antipirat

Neste taler var Stan Maccoy fra «Motion Picture Association”.  Han presenterte ACE. Et program for antipiratvirksomhet. Mange store medlemmer her, både kinoer og nedlastingsplattformer.  De jobber med å undersøke og identifisere piratvirksomhet både på nett og camcording i salene. De går ikke etter kun piratene, men også internettstedene som «hoster» dem, og også de tekniske leverandørene som muliggjør at piratene lager plattformer for nedlasting av piratert innhold. De kjører rettsaker mot disse. Sender varsel om at de må avslutte (cease and decist). Camcording eller piratkopiering med kamera i kinosalen har økt veldig siste året og i 2022 er det en 91% økning av denne bruken. De er også opptatt av reklame for illegal gambling som kan finnes på disse stedene. De kan blokkere nettsteder og de trener arbeidsgruppen i sikkerhet.

Dynamikk og sikkerhet

Tredje innleder var Malcolm Macmillan fra Box Office Group. Han pekte på at bruken har økt veldig i det siste. Stor omsetning på nettsalg av billetter. Har økt veldig 67 % av salget globalt foregår nå på Internett. Teknologien deres er å kunne lage systematiserte nettverk og plattformer som folk kan bruke til dette. Altså egne systemer med egen dynamikk. Deres system gir fart, lett å forholde seg til og sikkerhet.

Annonse
Skroll til toppen