Annonse

Engasjerende panelsamtaler på CineEurope

Det første panelet heter «Innovate to Engage» og ble ledet av Michelle Stevens fra Pewster. Hun begynte med å vise hvor mange følgere SOME plattformene hadde: Tik Tok en milliard følgere, Instagram 1,4 milliarder, Youtube 2,1 milliarder, Twitch 80 millioner.

Pandemien har økt digital tilstedeværelse og den må vi forholde oss til. I panelet satt vår egen Martin Berg fra DX, Adal Baslov fra Cinaron, Susanne Iping fra Kinepolis og Derek Sequira fra Meta.

Ønsker engasjerende innhold

84% av de spurte i en undersøkelse ønsket mer engasjerende innhold, slik som Tik Tok osv. Man må optimalisere for å engasjere. Martin Berg snakket om at det var viktig å få bruker generert innhold. Man må samhandle med de unge. Baslov snakket om innovasjon. Skal vi innovere må vi vite hvem vi snakker til.  Kinobransjen må ikke bli dinosaurer sa han. Disse ungdommene (under 25) er sosiale introverte. Det er lettere for dem å bestille eller kommunisere digitalt. Da må vi la de få lov til det.

Susanne Iping fortalte at film naturligvis er viktig, men man må også lage sosiale plattformer der man må møte kundene. 65% av unge foretrekker elektronisk kommunikasjon. Martin Berg snakket så om digital identitet. Det vil si hvilke plattformer og apper man bruker.

På sikt må man forsøke å få tak i informasjon om dette for å kunne gi kundene best mulig informasjon. Kinobransjen burde forsøke å bygge «touchpoints», broer mellom internettsites der brukerne er.  Det er noen kinoer i Korea som er i metaverset, men det var for tidlig for Kinepolis kunne Susanne fortelle. 

Lillehammer som eksempel

Martin viste så noen bilder fra Lillehammer kino der man bruker de unge ansatte som ambassadører og lar de selv publisere innhold til for eksempel Tik Tok. På sikt håpet han å kunne følge digitalt eierskap på internett og dermed kanskje også skape nye pengestrømmer. Det skal kunne gjøres med QR koder og geolokasjon. Man kan også tenke seg digital merchandising. At man kan kjøpe digitale bilder av ting man er fan av for eksempel, ikke ulikt når de som var barn på 90 og 2000 tallet samlet på pokemonkort. Noen kinoer har åpnet for at kundene skal kunne kjøpe billetter på nett med kryptovaluta. Til slutt ble det konkludert med at man må fortsette og eksperimentere og prøve ut nye ting.

Definere premium-formatet

Det neste panelet hadde tittelen «Role of Premium Experiences». Dette ble ledet av Grainne Clark fra Event Cinema Association. I panelet satt Oliver Pasch fra Cinionic, David Hancock fra Omdia, Claire Beswick fra Living room, Julien Bolle, og Youry Bredewold fra Dolby.

Først ble panelet spurt om hva de tenkte på som Premium. Da ble gode seter, god lyd og bra projeksjon nevnt. Youri nevnte renhold og garderobe som viktige ting. Oliver Pasch nevnte gjestfrihet (hospitality). Man må gi god service digitalt også. Personlig kommunikasjon er viktig. Mat og drikke ble også nevnt som ting som burde være ekstra bra.

David Hancock presenterte så en oversikt over PLF`s (Premium Large Formats» i verden. 215 000 saler finnes idag. Stort i Amerika og Asia, men har et stort potensiale i Europa som ligger langt bak. Pandemien har gjort utviklingen innenfor dette feltet raskere. Innovasjonen skjer fortere. Særlig innenfor teknikk og seating.

Oliver Pasch fortalte at Laserprojeksjon var i vekst, men at man ikke trengte å bestille dette om man ikke trengte det. Man kan fortsatt får projektorer ed lamper. 16 mulige milliarder ble borte fra kinobransjen under pandemien, så det er ikke så rart at man ikke har hatt råd til å investere så mye enda. Det burde man gjøre mente panelet, fordi man vet at oppgraderinger i sal og i kiosk øker besøket. Hele kinoreisen må være eksepsjonell for at dette skal bli vellykket.

 

Spesialvisninger og det sosiale

Til slutt ledet Jan Runge et panel med Edna Appelbaum fra den sveitsiske kinoorgansisasjonen, Christoff Papovsek fra en østerrisk kinokjede og Steve Knibbs fra Vue.

Først ble panelet spurt om de savnet noe fra når de var unge. Noe som ble nevnt var midnattsvisninger i helgene (Steve Knibbs).  Kino er multiopplevelse man deler med andre folk. Det er viktig å holde på dette og understreke den sosiale erfaringen det er å se film sammen i en kinosal. Det ble snakket om VR og om det kunne være en vekst, men kinoen til Papovsek hadde forsøkt dette og de hadde avsluttet det da det ikke var vellykket.

Det ble snakket om å gjøre kinoreisen så friksjonsløs som mulig. Ingen barrierer. De mente man måtte understreke kinoenes styrker og ha et variert tilbud.  Personalisering er noe kinoene kan bli bedre på. Kanskje kan man skreddersy tilbud til grupper. Ansatte som ambassadører ble nevnt igjen. Finne riktig film til riktig person er en utfordring. Varierende prising er imidlertid et problem. Ingen i panelet syntes dette var en god ide. De trodde også at premium formater var fremtiden og kinoteknologi. Men også satsning på miljø. For eksempel solcellepaneler på taket av kinoene. De avsluttet med å understreke troen på kinoen og at vi måtte utvikle opplevelsen for å kunne beholde kinoens fortrinn.

Annonse
Skroll til toppen